eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatnik zwolniony z VAT a sprzedaż samochodu osobowego

Podatnik zwolniony z VAT a sprzedaż samochodu osobowego

2019-11-25 13:37

Podatnik zwolniony z VAT a sprzedaż samochodu osobowego

Także zwolnieni z VAT niekiedy podatek muszą zapłacić © kalcutta - Fotolia.com

Załóżmy, że w 2010 r. podatnik prowadzący działalność mieszaną (tj. zarówno zwolnioną jak i opodatkowaną VAT) zakupił na potrzeby tej działalności samochód osobowy. Od zakupu tego, zgodnie z ustaloną proporcją, odliczył 20% VAT. Od 2017 r. podatnik prowadzi jedynie działalność zwolnioną przedmiotowo z podatku VAT, a obecnie nabyty w 2010 r. samochód zamierza sprzedać. Czy sprzedaż tą należy opodatkować?

Przeczytaj także: Sprzedaż towarów kupionych bez VAT a wykorzystywanych w firmie

Przedmiotem opodatkowania VAT-em jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W pojęciu odpłatnej dostawy towarów mieści się m.in. sprzedaż środków trwałych, w tym samochodów osobowych – te mieszczą się w definicji towarów. Co do zasady zatem czynność polegająca na sprzedaży samochodu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (gdy jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

Nie każda sprzedaż oznacza jednakże od razu obowiązek wykazania VAT. Ustawodawca przewidział bowiem szereg zwolnień od podatku. Z tych obecnie korzysta podatnik z naszego przykładu.
Jednakże od sprzedaży samochodu VAT będzie musiał wykazać. Dlaczego?

Przyjrzyjmy się art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (bo to z tego zwolnienia ewentualnie można by było tutaj skorzystać), w którym to ustawodawca zwolnił z podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Ustawodawca wymaga tutaj zatem spełnienia dwóch przesłanek (łącznie), aby zwolnienie to zastosować. Pierwszą z nich jest wykorzystywanie sprzedawanego towaru wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. Warunek ten można uznać obecnie za spełniony – od 2017 r. nasz podatnik świadczy wyłącznie czynności zwolnione z VAT.
Drugim warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest brak prawa do odliczenia VAT od zakupu tego towaru – i ta przesłanka już nie jest spełniona. Nasz podatnik odliczył bowiem przy zakupie podatek VAT w wysokości 20% jego wartości wykazanej na fakturze. Mimo, że prawo do odliczenia było tutaj istotnie ograniczone, to jednak występowało. W rezultacie podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu osobowego.
Jeżeli tylko przy nabyciu samochodu występowało prawo do odliczenia podatku naliczonego (nawet w części i bez względu na to, czy podatnik z tego prawa skorzystał), przy jego sprzedaży trzeba będzie naliczyć VAT nawet, gdy sprzedawca korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z tego podatku.

fot. kalcutta - Fotolia.com

Także zwolnieni z VAT niekiedy podatek muszą zapłacić

Mimo że nie rozliczasz podatku VAT, bo korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, możesz być zobligowany do jego wykazania przy sprzedaży środków trwałych. Sytuacja taka wystąpi, gdy przy ich nabyciu miałeś, nawet tylko częściowe, prawo do odliczenia podatku naliczonego. Mimo odliczenia tylko części VAT, obecnie zapłacisz go od pełnej ceny sprzedaży.


Sprzedaż ta winna zostać rozliczona na zasadach ogólnych. Podstawą opodatkowania będzie wszystko to, co stanowi zapłatę, którą podatnik otrzymał bądź ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy – bez kwoty podatku (art. 29a ust. 1 i ust.6 pkt 1 ustawy o VAT). Do sprzedaży należy zastosować podstawową stawkę VAT w wysokości 23%.

Obowiązek podatkowy powstanie tutaj z chwilą dokonania dostawy samochodu, tj. z chwilą przeniesienia praw do rozporządzania nim jak właściciel. Wcześniejsze otrzymanie zaliczki bądź całej zapłaty będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w dacie ich otrzymania – w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Podatnik z przykładu musi pamiętać, że pomimo korzystania ze zwolnienia, za okres, w którym powstanie u niego obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży samochodu, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji VAT oraz wykazania w niej tej sprzedaży, jak też zapłaty podatku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: