eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie podatku VAT gdy faktura po terminie

Odliczenie podatku VAT gdy faktura po terminie

2013-07-25 13:39

Odliczenie podatku VAT gdy faktura po terminie

Kalendarz © fotomatrix - Fotolia.com

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT w sposób ścisły regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazuje ona także, kiedy nabywca może odliczyć podatek naliczony od dokonanych zakupów. Rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy wskazuje natomiast, w jakich ramach czasowych winna być wystawiona faktura dokumentująca wykonane czynności. Co z odliczeniem podatku, gdy faktura taka zostanie wystawiona z opóźnieniem?

Przeczytaj także: Odliczenie VAT z duplikatu faktury

Generalna zasada wyrażona w ustawie o podatku od towarów i usług mówi, że obowiązek podatkowy powstaje tutaj z chwilą wydania towaru bądź wykonania usługi. Jeżeli jednak czynność taka winna być potwierdzona fakturą – obowiązek podatkowy powstaje w dacie jej wystawienia, nie później jednak niż 7. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Oczywiście od tej reguły występują pewne wyjątki (dotyczące chociażby usług budowlanych, transportowych, mediów, zaliczek itp.). Powyższe zostało uregulowane w art. 19 ustawy o VAT.

Co się natomiast tyczy wystawienia faktury za wykonane czynności, to – w jakim okresie winna zostać ona wystawiona, zostało określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podstawowa reguła tego rozporządzenia wskazuje, iż fakturę należy wystawić nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (i tutaj oczywiście występuje szereg wyjątków, dotyczących chociażby usług budowlanych, transportowych czy też zaliczek, WDT itp.).

Jak nietrudno zauważyć, moment powstania obowiązku podatkowego został tutaj co do zasady skorelowany z momentem wystawienia faktury (patrząc na powyższe reguły ogólne).

Co się z kolei tyczy odliczenia podatku naliczonego, art. 86 ust. 1 ustawy mówi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje natomiast generalnie w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał fakturę (a więc podstawowy dokument, który uprawnia do dokonania odliczenia), albo dokument celny. Jeżeli odliczenie takie nie nastąpi w rozliczeniu za okres, w którym powyższe dokumenty otrzymano, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (oczywiście i od tej zasady występują wyjątki, dotyczące chociażby faktur za media).

Nie można przy tym zapominać o art. 86 ust. 12 ustawy wskazującym, że odliczenie podatku z tytułu nabycia towarów i usług w przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, przysługuje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem, lub z chwilą wykonania usługi. Powyższego nie stosuje się jednak w przypadkach, dla których ustawodawca w sposób szczególny określił moment powstania obowiązku podatkowego.

Jak zatem postąpić w sytuacji, gdy faktura dokumentująca daną transakcję została wystawiona z opóźnieniem, np. faktura dokumentująca zakup towaru w dniu 5 czerwca 2013 r. została wystawiona dopiero 24 lipca 2013 r.?

Jak nietrudno zauważyć przytoczone wyżej przepisy ustawy o VAT nie zabraniają odliczenia przez nabywcę podatku naliczonego wynikającego z faktury, która została wystawiona z opóźnieniem. W ustawie tej nie znajdzie się także innego przepisu, który powyższego by zabraniał. Zakazu takiego nie ma również w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o VAT.

fot. fotomatrix - Fotolia.com

Kalendarz

Co z odliczeniem podatku, gdy faktura taka zostanie wystawiona z opóźnieniem?


Nabywca, który otrzymał fakturę za zakupione towaru bądź usługi wystawioną z opóźnieniem (a więc po terminie), odlicza z niej podatek naliczony na zasadach ogólnych. Tym z reguły prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje mu w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał tę fakturę (bądź za jeden z dwóch kolejnych okresów). Jeżeli zatem faktura dokumentująca sprzedaż czerwcową, a wystawiona 24 lipca 2013 r. dotarła do niego jeszcze w lipcu – miesiąc ten jest pierwszym okresem rozliczeniowym, w którym wynikający z niej podatek naliczony może zostać odliczony.

Warto przy tym pamiętać, że tak późne wystawienie faktury przez sprzedawcę nie zwalnia go z rozliczenia z tego tytułu podatku należnego za miesiąc czerwiec 2013 r., jako że w tym okresie powstał u niego obowiązek podatkowy, mimo wystawienia faktury w lipcu.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: