eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Działalność edukacyjna zwolniona z podatku VAT i dochodowego?

Działalność edukacyjna zwolniona z podatku VAT i dochodowego?

2013-09-03 13:38

Działalność edukacyjna zwolniona z podatku VAT i dochodowego?

Działalność edukacyjna zwolniona z podatku VAT i dochodowego? © Robert Kneschke - Fotolia.com

Działalność edukacyjna na gruncie podatkowym stanowi działalność gospodarczą. Jednak ustawy podatkowe przewidziały szereg preferencji dla osób, które działają w tej branży. Ze zwolnienia można skorzystać zarabiając nie tylko na korepetycjach, ale także prowadząc niepubliczną szkołę.

Przeczytaj także: Działalność edukacyjna: ruszyło 1700 firm

W związku z początkiem roku szkolnego Tax Care sprawdził kto może otworzyć niepubliczną szkołę i na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć osoby działające w branży edukacyjnej.


Zasady zakładania szkół niepublicznych reguluje rozdział 8 ustawy o systemie Oświaty. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać http://www.prawo.egospodarka.pl/98404,Witaj-szkolo-prawa-najmlodszych-konsumentow,1,84,1.html szkoły> i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty. Wpis do ewidencji dokonywany jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Zgłaszający otrzymuje z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji (kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu).

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych ustawą wszystkich danych i mimo wezwania nie zostanie uzupełnione w wyznaczonym terminie lub statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony, trzeba liczyć się z decyzją odmowną.
System oświaty obejmuje w szczególności:
 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  d) artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 4. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.


fot. Robert Kneschke - Fotolia.com

Działalność edukacyjna zwolniona z podatku VAT i dochodowego?

Działalność edukacyjna na gruncie podatkowym stanowi działalność gospodarczą. Jednak ustawy podatkowe przewidziały szereg preferencji dla osób, które działają w tej branży. Ze zwolnienia można skorzystać zarabiając nie tylko na korepetycjach, ale także prowadząc niepubliczną szkołę.


Dla fiskusa prowadzenie szkoły to działalność gospodarcza
Chociaż zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzenie szkoły lub placówki oraz formy wychowania przedszkolnego, nie stanowi działalności gospodarczej to jednak inaczej sytuacja wygląda w ustawach podatkowych. Osoby fizyczne, które osiągają dochody z prowadzenia niepublicznych szkół są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, a przychody uzyskane z tego tytułu są zaliczane do działalności gospodarczej. Takie stanowisko potwierdza także fiskus (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 21.10.2009 r., nr ITPB1/415-611/09/WM).


Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT jest m. in. działalność usługowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł określonych w ustawie o PIT (art. 5a pkt 6 ustawy o PIT).


Podobnie sytuacja wygląda na gruncie ustawy o VAT. Tu również prowadzenie szkoły niepublicznej, czy przedszkola mieści się w definicji działalności gospodarczej i jest objęte ustawą o VAT.


Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: