eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Amortyzacja w firmie samochodu małżonka

Amortyzacja w firmie samochodu małżonka

2013-09-12 13:41

Amortyzacja w firmie samochodu małżonka

Amortyzacja w firmie samochodu małżonka © pressmaster - Fotolia.com

Samochód nabyty przez współmałżonka przedsiębiorca będzie mógł amortyzować w ramach swojej firmy, jeśli nabycie miało miejsce już po zawarciu związku małżeńskiego. Taki samochód musi być też wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

Przeczytaj także: Budynek na cudzym gruncie jako inwestycja w obcym środku trwałym?

Samochód żony w firmie męża
Co do zasady podatnik może amortyzować te środki transportu, które stanowią jego własność lub współwłasność. Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym powstaniem wspólności majątkowej małżonków. Oznacza ona wspólny dorobek małżonków, tj. przedmioty, które nabyte zostały przez obie strony w trakcie trwania małżeństwa. Samochód zarejestrowany na małżonka przedsiębiorcy zatem, stanowiący na mocy wspólności majątkowej również i jego współwłasność, może zostać wniesiony do działalności gospodarczej jako środek trwały, który podlegać będzie amortyzacji.

Kontynuacja amortyzacji
Wartością początkową przekazywanego samochodu, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, jest cena nabycia pojazdu widniejąca na dokumencie sprzedaży wystawionym na imię i nazwisko współmałżonka. Ma to jednak tylko zastosowanie w przypadku, gdy współmałżonek nie prowadzi samodzielnie odrębnej działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy zarówno mąż, jak i żona są przedsiębiorcami, niewykorzystywany już przez przykładowo żonę w jej działalności samochód zostaje przekazany do działalności męża, następuje kontynuacja amortyzacji od wartości, tj. musi być ona dokonywana od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy, jakich dokonała żona. Kontynuować trzeba również i metodę amortyzacji.

fot. pressmaster - Fotolia.com

Amortyzacja w firmie samochodu małżonka

Samochód nabyty przez współmałżonka przedsiębiorca będzie mógł amortyzować w ramach swojej firmy, jeśli nabycie miało miejsce już po zawarciu związku małżeńskiego. Taki samochód musi być też wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.


Małżonkowie z podpisaną intercyzą
Warto pamiętać, iż nie wszystkich małżonków wiąże wspólność majątkowa, będąca jednym z wymogów prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wprowadzonego do działalności samochodu małżonka. O czym warto pamiętać, jeśli przed ślubem podpisana została intercyza, zakupiony w trakcie trwania małżeństwa samochód stanowi prywatny majątek współmałżonka, a co za tym idzie, aby mógł go drugi małżonek amortyzować, musi on zostać odkupiony.

Zakup przed ślubem
Podobnie, jak w przypadku zawartej intercyzy, kwestia ma się z samochodami zakupionymi przez współmałżonków przed zawarciem małżeństwa. Z braku istnienia wspólności majątkowej, taki zakupiony przed ślubem samochód pozostanie częścią majątku prywatnego i nie będzie mógł zostać przekazany współmałżonkowi bez konieczności dokupowania go.


Katarzyna Miazek, Karolina Zawłocka

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: