eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Od zakupu stali podatek VAT w 2013 r. rozlicza nabywca?

Od zakupu stali podatek VAT w 2013 r. rozlicza nabywca?

2013-10-08 13:38

Od zakupu stali podatek VAT w 2013 r. rozlicza nabywca?

Od zakupu stali podatek VAT w 2013 r. rozlicza nabywca? © Tonis Pan - Fotolia.com

Z początkiem października 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy podatku VAT dotyczące przedsiębiorców handlujących m.in. stalą. Obecnie bowiem to nie zawsze sprzedawca rozliczy z tytułu takiej sprzedaży podatek VAT. Obowiązanym do tego został w niektórych sytuacjach nabywca. Nowe regulacje obejmują przy tym tylko niektóre towary.

Przeczytaj także: Transakcja zakupu odpadów: podatek VAT należny i naliczony

Całe to zamieszanie przez nowe brzmienie załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Określa on bowiem towary, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Ten przepis zaś mówi, kiedy mamy do czynienia z odstępstwem od reguły w zakresie rozliczania podatku należnego.

Otóż zgodnie z nim podatnikami podatku VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w przytoczonym wyżej załączniku, o ile spełnione są określone warunki, tj.:
 • dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż ta nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy (a więc gdy podatnik będący sprzedawcą nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego)
 • nabywcą jest podatnik VAT
 • sama dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (a więc dotyczącym dostawy towarów używanych)

W uproszczeniu mówiąc, jeżeli sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, zaś nabywcą podatnik VAT, a przedmiotem dostawy jest towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy, do którego nie ma zastosowania zwolnienie przewidziane dla sprzedaży towarów używanych, podatek VAT od takiej transakcji winien rozliczyć nabywca a nie sprzedawca.

fot. Tonis Pan - Fotolia.com

Od zakupu stali podatek VAT w 2013 r. rozlicza nabywca?

Z początkiem października 2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy podatku VAT dotyczące przedsiębiorców handlujących m.in. stalą. Obecnie bowiem to nie zawsze sprzedawca rozliczy z tytułu takiej sprzedaży podatek VAT.


Powyższa zasada nie ma natomiast zastosowania, gdy zbywcą jest podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT bądź osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W takich przypadkach nie ma znaczenia status nabywcy (czyli czy jest on czynnym podatnikiem VAT czy też nie).

Jeżeli natomiast czynny podatnik VAT jest sprzedawcą towaru, określonego w załączniku nr 11 do ustawy, sposób rozliczenia podatku uzależniony jest od tego, kto jest jego nabywcą. I tak gdy nabywcą takim jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, VAT należny rozlicza sprzedawca na zasadach ogólnych. Jeżeli natomiast nabywcą takim jest inny podatnik, to na jego barkach spoczywa obowiązek rozliczenia VAT-u od tej transakcji. Na fakturze winna się tutaj znaleźć w tym zakresie stosowna adnotacja w postaci zwrotu „odwrotne obciążenie”.
Co niezwykle ważne, jest tak zarówno wówczas, gdy nabywcą jest podatnik VAT czynny, jak też korzystający ze zwolnienia. W przytoczonym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawodawca mówi bowiem, iż wystarczającym do jego zastosowania jest to, aby sprzedawcą był podatnik niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego, zaś nabywcą podatnik VAT bez względu na jego status (czyli czy jest to podatnik czynny czy też korzystający ze zwolnienia).

Przed 1 października 2013 r. o powyższej regulacji musieli pamiętać przede wszystkim podatnicy handlujący złomem, odpadami czy zużytymi akumulatorami. Obecnie jednak katalog objęty opisanym wyżej sposobem rozliczenia podatku VAT rozszerzył się o wyroby ze stali, miedzi czy metali nieżelaznych. Co ważne ustawodawca posługuje się tutaj symbolami PKWiU. Oznacza to, iż obecnie sprzedawca z jednej strony musi sprawdzić, jaki symbol będzie miał sprzedawany przez niego towar i czy mieści się on w załączniku nr 11 do ustawy, z drugiej zaś określić status nabywcy, aby prawidłowo rozliczyć z tego tytułu podatek VAT. Pomyłka może mieć niemiłe konsekwencje. Jeżeli bowiem VAT zostanie naliczony niesłusznie, nabywca nie będzie mógł go odliczyć (zgodnie z art. 88 ustawy). Gdyby natomiast miał być on naliczony, a sprzedawca tego nie zrobi, musi się liczyć z powstaniem zaległości podatkowej po jego stronie.

Ponadto o ile rozliczenie podatku VAT z tego tytułu przez nabywcę nie będzie rodziło większych trudności w przypadku czynnych podatników VAT (transakcje takie bowiem ujmą oni w składanych na potrzeby tego podatku deklaracjach za dany okres rozliczeniowy), tak w stosunku do podatników zwolnionych będzie powodowało dodatkowe obowiązki. Będą oni bowiem musieli zarówno wpłacić na konto urzędu skarbowego VAT od takiej transakcji, jak też złożyć w tym organie podatkowym dodatkową deklarację, oznaczoną symbolem VAT-9M za miesiąc, w którym ta transakcja wystąpi. Przypomnijmy, iż obowiązki te trzeba dopełnić do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym miała miejsce sama transakcja.

Załącznik nr 11 do ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 01 października 2013 r.
Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3
1 24.10.12.0 Żelazostopy
2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
3 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
4 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
5 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
6 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
7 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
8 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
9 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
10 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
11 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
12 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
13 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
14 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
15 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
16 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
17 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
18 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
19 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
20 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
21 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
23 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
26 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
28 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
29 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
30 38.11.51.0 Odpady szklane
31 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
32 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
33 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
34 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
35 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
36 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
37 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
39 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
40 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
41 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy"

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (3)

 • Przzyjazne państwo?

  eryk / 2013-10-11 07:59:42

  Państwo nie radzi sobie z kontrolą spływu podatku, a to jest bardzo proste!
  Wprowadzić trzeba zasady: VAT można odliczyć wyłącznie od faktury zapłaconej - jest motywacja do poprawy przepływu pieniądza, i druga zasada nie ma zwrotu podatku w formie gotówki jest tylko rozliczenie z należnego. Takie rozwiązanie skończy lewe transakcje między spółkami tworznymi na potrzeby rozliczeń VAT. Chyba bardziej przejrzyste i zrozumiałe. odpowiedz ] [ cytuj ]

 • adik_28 / 2014-01-05 13:51:52

  czyli ja mam sobie wyliczyć jaka jest kwota netto? bo nie bardzo rozumiem odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Krzysztof_S. / 2014-01-13 18:23:07

   W przypadku, gdy sprzedaż następuje na rzecz podatnika VAT, cenę netto określa sprzedawca w wystawionej fakturze i nie dolicza do niej kwoty podatku. Nabywca zaś podatek ten nalicza u siebie przyjmując jako cenę netto kwotę podaną na fakturze od sprzedawcy. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: