eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiFormularzeDeklaracje VAT › VAT w UE

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy. Wyszukaj i pobierz za darmo:

Deklaracje VAT › VAT w UE

 • Deklaracja VAT-UE

  Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE jest podstawową deklaracją, którą składają podatnicy dokonujący transakcji unijnych. Wykazuje się w niej zarówno wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jak i świadczonych u...

  Dodatkowe pliki związane z tym wzorem:

  Objaśnienia do informacji VAT-UE

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-UE/A

  Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów stanowi załącznik do informacji podsumowującej VAT-UE. Jest on dołączany, jeżeli na samej informacji zabrakło miejsca do wykazania wszystkich wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
  Wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-UE/B

  Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów stanowi załącznik do informacji podsumowującej VAT-UE. Jest on dołączany, jeżeli na samej informacji zabrakło miejsca do wykazania wszystkich wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
  Wzór wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia ...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-UEK

  Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. W odróżnieniu od większości deklaracji, dla korekt wykazanych w informacji podsumowującej ustawodawca przewidział odrębny formularz. Inny jest także sposób jego wypełniania. Zamieszcza się w nim jedynie informacje,...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-8

  Deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-8 składają podatnicy nie rozliczający podatku VAT na zasadach ogólnych (przede wszystkim korzystający ze zwolnienia w tym podatku), a którzy są obowiązani do rozliczenia tego podatku w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-9

  Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca.

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-10

  Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu. Deklarację składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie są podatnikami w myśl art. 15 ustawy o VAT i niemające obowiązku składania dekla...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-11

  Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Deklarację składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie są podatnikami w myśl art. 15 ustawy o VAT i niemające obowiązku składania dekla...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-21

  Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
  W zakresie sprzedaży wysyłkowej w określonych sytuacjach podatnicy mogą decydować o tym, gdzie dana dostawa będ...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-22

  Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  Niniejszy dokument musi posiadać podatnik w przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu (prze...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-23

  Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.
  Deklarację VAT-23 składa się przede wszystkim w przypadku nabycia nowego środka transportu. Zastosowanie znajduje ona ponadto także w przypadku innych środków transportu, o ile mają one zostać przez nabywcę zarejestrowane na ter...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-24

  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.
  Zaświadczenie wydawane na podstawie niniejszego wniosku jest niezbędne do celów związanych z rejestracją tego środka tr...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-UE/A

  Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów wprowadzona Rozporządzeniem z dnia 07 marca 2007 roku.
  Wzór obowiązuje od rozliczenia za I kwartał 2007 roku.

  Dodatkowe pliki związane z tym wzorem:

  Deklaracja VAT-UE/A - formularz interaktywny

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-UE/B

  Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów wprowadzona Rozporządzeniem z dnia 07 marca 2007 roku.
  Wzór obowiązuje od rozliczenia za I kwartał 2007 roku.

  Dodatkowe pliki związane z tym wzorem:

  Deklaracja VAT-UE/B - formularz interaktywny

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

 • Deklaracja VAT-9M

  Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, który jednocześnie nie rozlicza podatku VAT na zasadach ogólnych (tj. nie jest obowiązany do składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D czy VAT-8). Jako przykład można tutaj podać podatnik...

  Kategoria: VAT w UE

  Wersje do pobrania:

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: