eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie importu usług gdy na fakturze VAT podatek od wartości dodanej

Rozliczenie importu usług gdy na fakturze VAT podatek od wartości dodanej

2017-03-16 13:44

Rozliczenie importu usług gdy na fakturze VAT podatek od wartości dodanej

Import usług przy fakturze VAT z błędami © Andrey Popov - Fotolia.com

Gdy przedsiębiorca korzysta z usług zagranicznego kontrahenta, z reguły na wystawionej fakturze nie znajdzie naliczonego podatku od towarów i usług. Obowiązek rozliczenia tej daniny spoczywa bowiem w dużej mierze na nabywcy a nie sprzedawcy. Niekiedy jednak faktura dokumentująca daną usługę nie zawiera wszystkich danych, np. brakuje na niej NIP-u unijnego kupującego. Może też się zdarzyć, że usługodawca doliczy VAT. Czy powyższe przypadki zwalniają nabywcę z obowiązku rozliczenia importu usług?

Kiedy rozliczamy VAT od importu usług?


Art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT mówi, że obowiązek rozliczenia podatku VAT od danej usługi przechodzi ze sprzedawcy na nabywcę (w ramach tzw. importu usług), gdy usługodawcą jest podatnik nieposiadający w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zaś miejscem opodatkowania tej usługi jest terytorium Polski.

Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług w taki sposób określa się dla zdecydowanej ich większości. Zasada ogólna, zawarta w art. 28b ustawy o VAT mówi bowiem, że miejscem świadczenia usług jest co do zasady kraj, w którym to znajduje się ich nabywca (usługobiorca). Oczywiście występują tutaj pewne wyjątki, niemniej nie będziemy się nad nimi skupiać.

Tym samym dla większości usług nabywanych przez firmy polskie od kontrahentów zagranicznych, miejscem ich opodatkowania będzie właśnie Polska, zaś obowiązek rozliczenia VAT od nich będzie spoczywał na nabywcach w ramach importu usług.
Polski podatnik jest zatem zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w ramach tzw. importu usług (oczywiście, gdy usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Polsce). Ustawodawca nie uzależnia tego obowiązku od podania na fakturze NIP-u unijnego nabywcy czy też braku wykazania zagranicznego podatku od wartości dodanej.

Jak i kiedy wyliczyć podatek?


Rozpoznając import usług, polski przedsiębiorca (nabywca) stosuje do niego krajową stawkę VAT tak, jakby usługę sprzedała mu inna polska firma (i ją opodatkowała). Kiedy VAT wykazać?

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Import usług przy fakturze VAT z błędami

Brak NIPu nabywcy czy doliczenie przez zagraniczną firmę VAT do świadczonej usługi na rzecz przedsiębiorstwa z Polski nie zwalnia z obowiązku rozliczenia importu usług.


Przepisy ustawy o VAT nie określają tutaj odrębnych zasad ustalania obowiązku podatkowego. I tak generalnie obowiązek podatkowy (czyli wykazania VAT) powstanie z chwilą wykonania usługi (chyba że wcześniej dokonano całości bądź części zapłaty - wówczas obowiązek podatkowy powstaje tak jak przy zaliczkach). Oczywiście i tutaj występują pewne wyjątki (co do momentu rozliczenia VAT).

Należy przy tym pamiętać, że co do zasady VAT należny staje się jednocześnie podatkiem naliczonym, który podlega odliczeniu (jeżeli dany zakup służył działalności opodatkowanej) i to w tym samym okresie rozliczeniowym. W zdecydowanej większości zakupionych za granicą usług zatem przedsiębiorca nie powinien odczuć ciężaru tego podatku (chyba że prawo do odliczenia podatku naliczonego zostanie ograniczone bądź w ogóle nie przysługuje, co także może mieć miejsce).

A od jakiej kwoty podatek liczyć? Również tutaj nie ma szczególnych regulacji. Jest to co do zasady cena zapłacona usługodawcy. Jeżeli ten doliczył (i to nawet nieprawidłowo) do rachunku zagraniczny podatek od wartości dodanej, to widniejąca na nim kwota brutto będzie podstawą wyliczenia polskiego VAT.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: