eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży (wysyłkowej)

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży (wysyłkowej)

2017-03-15 13:43

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży (wysyłkowej)

Jak uniknąć kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów? © Andrey Popov - Fotolia.com

Ten, kto chce sprzedawać swoje towary na rzecz tzw. osób prywatnych, musi co do zasady posiadać kasę fiskalną, na której zostanie ujęta każda taka operacja. Przepisy przewidują tutaj jednak pewne zwolnienia. Niestety aby z nich skorzystać, konieczne jest spełnienie rygorystycznych warunków. Przy towarach wymagana jest przykładowo ich sprzedaż wysyłkowa.

Przeczytaj także: Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju bez kasy fiskalnej?

Pierwsze z dostępnych tutaj zwolnień - to z uwagi na wartość obrotów (zwolnienia wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Każdy przedsiębiorca co do zasady nie musi posiadać kasy fiskalnej, jeżeli wartość netto jego sprzedaży z tego tytułu nie przekracza rocznie kwoty 20 000 zł (w pierwszym roku działalności limit ten liczy się proporcjonalnie do prowadzenia okresu sprzedaży). Występują tutaj pewne wyjątki, ale nie będziemy się nad nimi rozdrabniać.

Poza takim ogólnym zwolnieniem z kasy fiskalnej, ustawodawca przewidział także inne przypadki, w których kasa nie jest potrzebna, mimo dużo większych obrotów. Otóż jedna z pozycji załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych tyczy się sprzedaży towarów na rzecz wszystkich osób prywatnych. Sprzedaż taka musi jednak nastąpić w specyficzny sposób oraz zostać odpowiednio udokumentowana.

Mianowicie poz. 38 wspomnianego załącznika wskazuje, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów:
  • w systemie wysyłkowym, czyli pocztą lub przesyłkami kurierskimi
  • gdy dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem)
  • gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Warunki te muszą być spełnione łącznie. W związku z tym towaru nie można sprzedać klientowi w sklepie stacjonarnym ani też zawieźć mu go osobiście. Ten musi trafić do niego za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Niespełnienie tego warunku automatycznie dyskredytuje wskazane zwolnienie nawet gdy zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Jak uniknąć kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów?

Gdy zwolnienie z uwagi na obroty nie wystarcza, można skorzystać ze zwolnień przedmiotowych z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Jedno z nich obejmuje sprzedaż wysyłkową towarów.


Po drugie zapłata nie może nastąpić gotówką - musi być dokonana za pośrednictwem banku, poczty bądź SKOK-u. Warto w tym miejscu dodać, że akceptowanie jest przekazanie pieniędzy przez klienta kurierowi, który następnie wpłaca je na rachunek bankowy sprzedawcy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24.08.2015 r. nr IBPP3/4512-494/15/JP (interpretacja zachowuje swoją aktualność, gdyż omawiane zwolnienie nie uległo zmianie) wyjaśnił, że do sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które zainteresowany otrzymuje zapłatę bezpośrednio na konto bankowe, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej typu PayU bądź też na konto bankowe lecz wpłat na to konto bankowe dokonuje zbiorczo kurier który pobiera opłaty od nabywcy - może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej.

Po trzecie, prowadzona przez sprzedawcę ewidencja oraz posiadane dowody dokumentujące zapłatę będą jednoznacznie wskazywać, jakiej konkretnie transakcji dana sprzedaż dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana - wymagane są tutaj dane identyfikujące jednoznacznie nie tylko samą transakcję ale i nabywcę.
Co przy tym wymaga podkreślenia podatnik, który już posiada kasę fiskalną i jednocześnie dokonuje sprzedaży wysyłkowej, która spełnia opisane wyżej przesłanki, nie musi jej ewidencjonować na tym urządzeniu (na co uwagę także zwrócił organ podatkowy w przytoczonej wyżej interpretacji).

Niemniej jak nietrudno tutaj zauważyć, same przelewy bankowe za sprzedane towary nie wystarczą, aby ze zwolnienia skorzystać. Stąd podatnik, który osobiście dostarcza towar swoim klientom bądź wydaje go im w swoim sklepie, kasę fiskalną co do zasady będzie musiał stosować.

Wprawdzie przytoczone rozporządzenie zawiera jeszcze inne zwolnienia dla sprzedaży towarów, niemniej są one dedykowane tylko dla niektórych czynności (np. sprzedaż nieruchomości) bądź wybranych grup podatników (np. rolników ryczałtowych).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: