eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pożyczka jako import usług: w deklaracji VAT tylko odsetki

Pożyczka jako import usług: w deklaracji VAT tylko odsetki

2015-07-31 12:16

Pożyczka jako import usług: w deklaracji VAT tylko odsetki

Pożyczka © hesa2 - Fotolia.com

Sama pożyczka nie stanowi wynagrodzenia pożyczkodawcy. Stąd nie jest ona ani obrotem, ani zapłatą. Obrotem takim są za to należne odsetki. To ich wartość pożyczkobiorca jest obowiązany wykazać w deklaracji VAT w przypadku, gdy pożyczka taka jest rozliczana jako import usług, a więc została udzielona przez podmiot zagraniczny. Sposób ich ujęcia jest jednak różny w zależności od tego, czy siedziba pożyczkodawcy znajduje się w innym państwie członkowskim czy też poza obszarem UE. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23.07.2015 r. nr IBPP4/4512-190/15/PK .

Przeczytaj także: Import/eksport usług w podatku VAT od wynajmu pracowników

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Siedzibę posiada w Polsce i tutaj też jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT. Spółka w ciągu ostatnich lat otrzymywała pożyczki od podmiotów z Grupy z siedzibą w USA i Luksemburgu. Od pożyczek tych są naliczane odsetki. W okresie od 2011 r. spółce udzielono 5 pożyczek, w tym 3 od podmiotu w Luksemburgu (w roku 2011, 2012 i 2013) i 2 od podmiotu z USA (w roku 2014 i 2015).

Pożyczkodawca z siedzibą w Luksemburgu jest podatnikiem podatku od wartości dodanej na terenie państwa członkowskiego UE. Podatnikiem takim nie jest pożyczkodawca z USA. Żaden z pożyczkodawców nie posiada przy tym w Polsce siedziby czy stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca zadał pytanie, jak powinien rozliczyć w deklaracji VAT płacone odsetki od zaciągniętych pożyczek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W świetle art. 99 ust. 14 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ustawie o VAT, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

fot. hesa2 - Fotolia.com

Pożyczka

Sama pożyczka nie stanowi wynagrodzenia pożyczkodawcy. Stąd nie jest ona ani obrotem, ani zapłatą. Obrotem takim są za to należne odsetki. To ich wartość pożyczkobiorca jest obowiązany wykazać w deklaracji VAT w przypadku, gdy pożyczka taka jest rozliczana jako import usług.


W okresie, w którym Spółka otrzymała Pożyczki (tj. w latach 2011-2015) powyższa delegacja została zrealizowana poprzez wydanie następujących rozporządzeń Ministra Finansów:
1. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1333 ze zm.) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi to rozporządzenie, obowiązujące od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2013 r.
2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394), obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie ze wzorami deklaracji VAT-7 i wyjaśnieniami do tych deklaracja (stanowiącymi załączniki do ww. rozporządzeń) w okresie od:
1. 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w poz. 37 i 38 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług. W poz. 39 i 40 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innym niż terytorium Polski
2. 1 stycznia do 31 marca 2013 r. w poz. 37 i 38 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W poz. 39 i 40 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.
3. 1 kwietnia 2013 r. w poz. 27 i 28 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W poz. 29 i 30 deklaracji wykazuje się łączną kwotę podstawy opodatkowania i podatku należnego od importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy, nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej w rozumieniu ustawy, tj. podatników podatku od wartości dodanej nakładanego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: