eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

2017-07-18 13:39

Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

Przeliczanie walut obcych przy korektach przychodu © thodonal - Fotolia.com

Ustawy o podatku dochodowym obecnie wskazują, jak powinni zachować się podatnicy korygujący czy to uzyskane przychody, czy poniesione koszty. Moment korekty uzależniony jest od jej powodu. I tak korekty niezawinione przychodów zmniejszają je w momencie wystawienia dokumentu korygującego. Korekty zawinione należy cofać w czasie. A jakie stosować kursy walut do przeliczania takich korekt na złotówki?

Zasady korygowania przychodów


Ustawy o podatku dochodowym (odpowiednio art. 12 ust. 3j-3m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 14 ust. 1m - 1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) mówią, w którym momencie należy skorygować wcześniej wykazany przychód.
Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym czy inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub - w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w takim okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub te były niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik dokonuje zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Tak mechanizm korygowania działa w przypadku niezawinionych korekt przychodów (np. wskutek udzielenia rabatu, skonta czy zwrotu towaru).

Przepisy podatkowe nie mówią natomiast, jak się zachować w przypadku korekt zawinionych, czyli wynikających z błędów czy pomyłek podatników. Wypracowana linia interpretacyjna i orzecznicza jednakże w takim przypadku nakazuje się cofać z taką korektą do okresu, w którym pierwotnie został wykazany (błędny) przychód.

Przydatne narzędzia
Przelicznik walut

Jaki kurs walut przy korekcie przychodu?


Przepisy podatkowe nie zawierają odrębnych regulacji tyczących się zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote polskie w związku z ich korektą.

fot. thodonal - Fotolia.com

Przeliczanie walut obcych przy korektach przychodu

Przeliczenia przychodu z waluty na złote polskie należy dokonać po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania przychodu. Kurs ten należy stosować także w przypadku późniejszej korekty przychodu.


W przypadku przychodów przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych na złote należy dokonać poprzez zastosowanie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstanie przychodu.

Co się natomiast tyczy korekty takich przychodów, organy podatkowe stają na stanowisku, że niezależnie od przyczyny korekty - także należy stosować powyższą zasadę. Faktura korygująca nie dokumentuje bowiem odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, a odnosi się jedynie do stanu zaistniałego w przeszłości.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.05.2017 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.11.2017.1.BKD przyznał rację podatnikowi, który twierdził, że „(...) do przeliczania na złote korekty przychodu powinna stosować taki kurs euro, jaki został zastosowany do przeliczenia faktur pierwotnych, niezależnie od przyczyny korekty przychodu (spowodowanej błędem rachunkowym/oczywistą omyłką czy zdarzeniami nieistniejącymi w chwili powstania przychodu) oraz niezależnie od momentu rozliczenia korekt. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”), nie zawierają szczególnych rozwiązań dotyczących zasad przeliczania przychodów wyrażonych w walutach obcych na złote w związku z korektą tych przychodów. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 2 ustawy o CIT, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

(...) do przeliczania na złote korekty przychodu niezależnie od przyczyny korekty przychodu (spowodowanej błędem rachunkowym/oczywistą omyłką czy zdarzeniami nieistniejącymi w chwili powstania przychodu) oraz niezależnie od momentu rozliczenia korekt (zarówno cofając się do okresu rozliczeniowego, w którym został osiągnięty przychód – w przypadku błędu rachunkowego/oczywistej omyłki oraz „na bieżąco” – w przypadku korekty spowodowanej innymi okolicznościami, zaistniałymi post factum), należy stosować kurs waluty, jaki został zastosowany do przeliczenia faktur pierwotnych. Prawidłowości tego stanowiska nie zmienia zasada wyrażona w art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, zgodnie z którą jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Fakt, że zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, Spółka w przypadku korekty przychodu spowodowanej nowymi okolicznościami, nieistniejącymi w chwili wystawienia faktury pierwotnej może dokonać korekty przychodu na bieżąco nie oznacza, że Spółka powinna przyjąć do przeliczenia korygowanego przychodu kurs bieżący, tj. z dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury korygującej, bowiem faktury korygujące wystawione przez Spółkę służą rzetelnemu obliczeniu prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego. Wystawienie takiej faktury nie prowadzi do powstania „nowego” przychodu podatkowego, ale skorygowania przychodu już uzyskanego.(...)”

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.