eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

2018-03-01 12:18

Będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Podmioty powiązane: więcej czasu na dokumentację podatkową © Andrey Popov - Fotolia.com

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi, wprowadzone Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 1932 z późn. zm.).
Nowe regulacje w zakresie dokumentacji podatkowych znacznie rozszerzyły i uszczegółowiły zakres informacji, które podatnik zobowiązany jest przedstawić w dokumentacji podatkowej.
W szczególności, podatnicy zobowiązani zostali do prezentowania danych finansowych związanych z dokumentowaną transakcją, czy też szczegółowej kalkulacji dokonanych rozliczeń/ceny przedmiotu transakcji. Nowe przepisy powodują konieczność uzyskania również informacji o charakterze ogólnobiznesowym (otoczenie konkurencyjne, kluczowe czynniki sukcesu i ryzyka w prowadzonej działalności) oraz takich, które mogą być wykorzystane na potrzeby uzasadnienia rynkowego poziomu wynagrodzenia lub zysku realizowanego w dokumentowanej transakcji, czyli głównie ekonomicznych.

Co więcej, na mocy ww. nowelizacji zmieniony został również termin złożenia dokumentacji. Od nowego roku podatnicy obowiązani są składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Wcześniej podatnicy zobowiązani byli jedynie do przedłożenia dokumentacji w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem przez organ podatkowy.

Mając na uwadze, iż nowa, rozbudowana forma dokumentacji wymaga zwiększonych nakładów czasowych i finansowych, a zarazem termin dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z dokumentacjami cen transferowych, de facto, przypada na jeden dzień, tj. dzień złożenia zeznania podatkowego, do Ministerstwa Finansów wpływa szereg sygnałów dotyczących trudności podatników z przygotowywaniem całej dokumentacji w ustawowych terminach.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Podmioty powiązane: więcej czasu na dokumentację podatkową

Dokumentacja podatkowa sporządzana na potrzeby cen transferowych jest coraz bardziej szczegółowa, a co za tym idzie kosztowna i pracochłonna. Jednocześnie podatnicy mają obowiązek składać fiskusowi oświadczenie o sporządzeniu takiej dokumentacji do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego. Termin ten zatem nie jest zbyt długi. Resort finansów postanowił go wydłużyć.


W odpowiedzi na uzasadnione wątpliwości podatników, dnia 22 lutego 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej w latach 2018 oraz 2019.
W rzeczonym projekcie resort zaproponował wydłużenie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminów w zakresie cen transferowych:
  • na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej i złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz
  • na złożenie sprawozdania CIT-TP/PIT-TP, dotyczących transakcji za lata 2017 i 2018.

Tym samym, Minister Finansów skorzystał z prawa do zmiany terminu ustawowego aktem niższej rangi na mocy art. 50 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Powyższą propozycję Ministerstwa Finansów należy ocenić w sposób pozytywny, albowiem obecnie obowiązujący termin – biorąc pod uwagę zakres wprowadzonych zmian jest dla wielu podatników za krótki. Wydłużenie o sześć miesięcy terminu w pierwszych dwóch latach obowiązywania znowelizowanych przepisów w połączeniu z coraz większą aktywnością Ministerstwa Finansów w obszarze cen transferowych (w postaci publikowania odpowiedzi, wyjaśnień interpretacji indywidulnych i ogólnych), powinno doprowadzić do znaczącej poprawy jakości dokumentacji podatkowych i umożliwić podatnikom solidne ich opracowanie.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: