eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju wymaga kasy fiskalnej?

Czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju wymaga kasy fiskalnej?

2018-04-11 13:53

Czy sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju wymaga kasy fiskalnej?

Paragon fiskalny przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju © small smiles - Fotolia.com

Ustawa o VAT zawiera m.in. definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Jest to sytuacja, w której to sprzedawcą towaru jest polski podatnik VAT, zaś nabywcą podmiot z kraju członkowskiego, który nie jest zobowiązany do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (czyli m.in. zagraniczna osoba prywatna/konsument). Sprzedaż dla osób prywatnych natomiast wymaga jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Tutaj jednak to urządzenie zdaje się nie być potrzebne.
Definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju znalazła się w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Szczegóły tego typu transakcji reguluje natomiast art. 23 ustawy o VAT.
Ust. 2 tej regulacji mówi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju (czyli w Polsce), jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Tytułem wyjaśnienia należy wspomnieć, że sprzedaż towarów co do zasady opodatkowana jest w państwie ich „konsumpcji”. Dlatego też dla przykładu polska firma dokonując sprzedaży np. do Niemiec, tam powinna rozliczać podatek od wartości dodanej. To wymagałoby jej rejestracji, dodatkowych rozliczeń w drugim kraju itp. Przewidziano tutaj zatem pewne uproszenia. Jedne z nich kierowane są typowo do transakcji b2b. Chodzi tutaj oczywiście o wewnątrzwspólnotwe dostawy i nabycia towarów (czy import usług), gdzie obowiązki związane z rozliczeniem tego podatku przejmuje kupujący.

fot. small smiles - Fotolia.com

Paragon fiskalny przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to pewne uproszczenie, pozwalająca przedsiębiorcy sprzedającemu swoje towary konsumentom z innych państw członkowskich opodatkować je w Polsce. Sprzedaż taka obowiązkowo jednak musi być dokumentowana fakturami. Dzięki temu nie musi natomiast być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.


Trudno jednak przejęcia takich obowiązków wymagać też od osób nieposiadających firmy, czy nie rozliczających VAT-u. Nadto nie jest też uzasadnione, aby niewielka sprzedaż na rzecz takich podmiotów skutkowała dla sprzedawcy obowiązkiem drugiej rejestracji (w państwie nabywcy). Dlatego właśnie dla tego typu transakcji przewidziano w przepisach tzw. sprzedaż wysyłkową, która polega na tym, że do pewnej rocznej jej wartości sprzedawca może rozliczyć podatek z tego tytułu u siebie, a nie w państwie „konsumpcji” towaru.
Limity dostaw określone przez poszczególne państwa członkowskie dla sprzedaży wysyłkowej są różne i kształtują się w granicach od 35.000 euro do 100.000 euro.

Transakcje takie jednak w szczególny sposób należy dokumentować. Otóż jeżeli miejscem opodatkowania takiej sprzedaży wysyłkowej jest terytorium Polski, sprzedawca musi zastosować dla niej odpowiednią krajową stawkę podatku i wystawić fakturę.
Art. 106b ust 1 pkt 2 ustawy o VAT mówi, że sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju należy obowiązkowo udokumentować fakturą, bez względu na status nabywcy.

Nie jest tutaj zatem wymagane żądanie nabywcy, aby powstał obowiązek wystawienia faktury.

Oczywiście należy tutaj prowadzić także ewidencję sprzedaży wysyłkowej do poszczególnych państw UE, aby prawidło określić moment, w którym zostanie przekroczony przewidziany dla tego państwa limit tej sprzedaży (co będzie równoznaczne z obowiązkiem rejestracji dla celów podatku VAT w tym kraju).

Kasa fiskalna


Załóżmy, że nasz sprzedawca ewidencjonuje sprzedaż dla osób prywatnych na kasie fiskalnej. Dla jeszcze lepszego wyostrzenia kryteriów (jako że sprzedaż wysyłkowa w określonych przypadkach może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej) uznajmy, że sprzedano towary wymienione w §4 rozporządzenia w sprawie zwolnień, np. części samochodowe, które obowiązkowo na kasie fiskalnej muszą być ujmowane.

Jak w takim przypadku należy ową sprzedaż wysyłkową dokumentować? Z jednej strony mamy bowiem przepisy dotyczące kas fiskalnych mówiące, że sprzedaż dla osób prywatnych ma być ewidencjonowana na kasie fiskalnej, chyba że podatnik ma prawo do zwolnienia. To jednak nie obejmuje m.in. sprzedaży części samochodowych. Z drugiej strony mamy przepisy nakładające obowiązek dokumentowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju fakturą. Czy zatem sprzedawca powinien tutaj posiadać dwa dowody, tj. zarówno paragon fiskalny jak i fakturę?

Organy podatkowe uważają że nie.
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.769.2017.1.JSO uznał, że „(...) w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, sprzedaż ta w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą, zatem obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wynikający z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w tym szczególnym przypadku nie ma zastosowania.

Zauważyć należy, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, skoro ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży bez względu na to, kto jest nabywcą (tj. podatnik podatku od wartości dodanej niemający obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem) ewidencja sprzedaży jest prowadzona. Zatem sprzedaż wysyłkowa dokonywana przez Wnioskodawcę z terytorium kraju na rzecz nabywców z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.(...)”

Podsumowując sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju obowiązkowo w każdym przypadku należy dokumentować fakturą, bez względu na status nabywcy. Nie podlega ona jednak ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej, w tym także gdy dotyczy towarów, o których mowa w §4 rozporządzenia w sprawie zwolnień (a więc tych, które co do zasady zawsze wymagają tego ewidencjonowania).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: