eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej odwleczone w czasie?

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej odwleczone w czasie?

2017-04-27 13:30

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej odwleczone w czasie?

Termin odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej © nullplus - Fotolia.com

Ten, kto po raz pierwszy instaluje u siebie kasę fiskalną i robi to terminowo, może uzyskać ulgę na zakup tego urządzenia. Fiskus odda nam aż 90% ceny netto kasy, ale nie więcej niż 700 zł. Ulga jest rozliczana na wniosek zainteresowanego. Wymaga jednakże spełnienia pewnych dodatkowych warunków.

Przeczytaj także: Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT

Załóżmy, że nasz przedsiębiorca przekroczył limit obrotów sprzedaży na rzecz osób fizycznych i od 1 kwietnia 2017 r. powinien ewidencjonować taką sprzedaż na kasie fiskalnej. Urządzenie to zakupił, dokonał jego fiskalizacji i ... póki co na tym koniec. Okazało się bowiem, że kwietniu nie miała miejsce sprzedaż, która mogłaby być na tym urządzeniu wykazana. Zapowiada się przy tym, że także w kilku najbliższych miesiącach sprzedaż ta nie będzie miała miejsca. Czy w takim przypadku przedsiębiorca może z ulgi skorzystać?

Ustawa i rozporządzenie wykonawcze


Prawo do ubiegania się o ulgę na zakup kasy fiskalnej wynika wprost z ustawy o VAT. Jej art. 111 ust. 4 mówi, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Szczegółów rozliczenia ulgi tutaj jednak nie znajdziemy. Te zostały zapisane w stosownym rozporządzeniu wykonawczym (z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących).
Rozporządzenie to wskazuje z jednej strony na warunki, jakie trzeba spełnić, aby o ulgę się ubiegać, z drugiej zaś określa tryb rozliczenia tego odliczenia. Mówi też, kiedy ulgę trzeba zwrócić (czym poniżej nie będziemy się zajmować).

Tryb rozliczenia ulgi zależy od tego, czy podatnik rozlicza podatek VAT czy też korzysta ze zwolnień. Jeżeli VAT rozlicza, ulgę wykazuje w składanych deklaracjach. Tutaj czas jej wykorzystania uzależniony jest od tego, czy w składanej deklaracji (bądź deklaracjach) wykazywany jest VAT do zapłaty czy też występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Podatnicy zwolnieni z VAT, aby ulgę uzyskać, występują do urzędu skarbowego ze stosownym wnioskiem (nie składają oni deklaracji, w której ulga mogłaby zostać rozliczona).

fot. nullplus - Fotolia.com

Termin odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej

Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej uwarunkowane jest terminowym jej zainstalowaniem jak też wystąpieniem sprzedaży, która na niej będzie ewidencjonowana.


Wracając do określenia prawa do ulgi, §2 ust. 1 przytoczonego rozporządzenia wskazuje, że odliczenie stosownej kwoty na zakup kasy (bądź kas) fiskalnej lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:
  1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania (tutaj występuje pewien wyjątek stosowany, gdy zgłaszane jest tylko jedno urządzenie fiskalne);
  2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających odpowiednie wymogi techniczne jak i prawne;
  3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Już tutaj zatem widzimy m.in. że nie wystarczy sam dowód zakupu kasy fiskalnej, czyli faktura. Musi to być faktura zapłacona. Ustawodawca zwraca też uwagę na moment rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na takim urządzeniu.

Nie wcześniej niż sprzedaż


Termin odliczenia reguluje z kolei §3 rozporządzenia. W ust. 1 mówi on, że to może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Nie wystarczy zatem samo nabycie urządzenia i jego zafiskalizowanie. Aby ubiegać się o ulgę na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi fizycznie rozpocząć jej używanie, czyli ewidencjonować na niej sprzedaż. Organy podatkowe bardzo często żądają przedstawienia pierwszego raportu dobowego, z którego wynika fakt rozpoczęcia sprzedaży.

Wracając zatem do naszego przykładu, mimo zakupu kasy fiskalnej jej zafiskalizowania już w miesiącu kwietniu, przedsiębiorca będzie musiał się wstrzymać z rozliczeniem ulgi do czasu, gdy będzie miała miejsce pierwsza sprzedaż zaewidencjonowana na tym urządzeniu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: