eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zapłata za nocleg Polskim Bonem Turystycznym a zwolnienie z kas fiskalnych

Zapłata za nocleg Polskim Bonem Turystycznym a zwolnienie z kas fiskalnych

2020-10-14 09:49

Zapłata za nocleg Polskim Bonem Turystycznym a zwolnienie z kas fiskalnych

Regulacja płatności bonem turystycznym © Christian Schwier - Fotolia.com

Bon turystyczny ma za zadanie wesprzeć polskie rodziny oraz firmy turystyczne w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Przysługuje on na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Za jego pomocą (jego wartość to 500 zł na każde małoletnie dziecko i dodatkowo 500 zł na dziecko niepełnosprawne) można zapłacić za usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne realizowane przez wybrane podmioty. Czy uregulowanie zapłaty bonem wymaga ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

Przeczytaj także: Zwolnienie z kasy: tak dla płatności PayU nie dla karty kredytowej

Zapłata bonem turystycznym jest traktowana jak zapłata na konto bankowe – może zatem korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Z oczywistych względów bony turystyczne mogą służyć do regulowania należności za noclegi czy usługi turystyczne realizowane wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Co do zasady zatem podlegają zaewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Usługodawcy mogą tutaj jednak korzystać ze zwolnień przewidzianych w odpowiednim rozporządzeniu.
Polski Bon Turystyczny na formę elektroniczną, a realizacją płatności zajmuje się ZUS.

Zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.
Jednakże w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w tym załączniku, powyższe zwolnienia stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 37 załącznika prawodawca wymienił świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

fot. Christian Schwier - Fotolia.com

Regulacja płatności bonem turystycznym

W przypadku zapłaty za usługi noclegowe Polskim Bonem Turystycznym, ta jest traktowana tak samo jak zapłata przelewem na konto - z tą różnicą, że wpłacającym jest ZUS. Przy odpowiednim udokumentowaniu takiej transakcji nie musi ona w związku z tym być ujmowana na kasie fiskalnej.


Ważne
Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w par 4 rozporządzenia (np. usługi prawne, doradztwa podatkowego, mechaniki pojazdowej, fryzjerskie, wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki itp.). Wyłączenie to nie ma zastosowania do usług noclegowych.

Jeżeli zatem zapłata za daną usługę następuje m.in. na konto bankowe usługodawcy, a z posiadanej ewidencji i dowodów da się jednoznacznie określić, której konkretnie czynności zapłata ta dotyczyła, usługa taka nie musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.

A jak jest w przypadku płatności za usługę Polskim Bonem Turystycznym? Z takim pytaniem wystąpiła do fiskusa spółka działająca m.in. w branży hotelarskiej. W stanie faktycznym wyjaśniła, że przelewy za swoje usługi otrzymuje m.in. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach realizacji Polskiego Bonu Turystycznego. Przy realizacji bonu spółka umieszcza dane klienta w polu „Opis”. Z raportu dostępnego w portalu ZUS jasno wynika, jakich transakcji dotyczyły zrealizowane bony, a za tym przelew od ZUS (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.520.2020.1.JG).

Organ stwierdził, że „(…) W odniesieniu do przelewów otrzymywanych przez Wnioskodawcę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach bonu turystycznego stwierdzić należy, że w odniesieniu do tej sytuacji Wnioskodawca również nie będzie zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że za usługi noclegowe Spółka przyjmuje opłaty wyłącznie w formie przelewów bankowych, a więc ZUS w ramach realizacji bonu turystycznego dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy Spółki, a z raportu dostępnego w portalu ZUS jasno wynika, jakich transakcji i na czyją rzecz dotyczyły zrealizowane bony.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług noclegowych w ośrodku wczasowym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym przy użyciu kasy rejestrującej w oparciu o zapis § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w sytuacji, gdy wynagrodzenie za te usługi będzie wpływać na rachunek bankowy Wnioskodawcy zarówno od klientów, od portalu A jak i od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: