eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Duplikat faktury a ulga na Internet

Duplikat faktury a ulga na Internet

2008-12-22 13:20

Podatnicy mogą skorzystać w ustalaniu rocznego podatku z tzw. ulgi na Internet. Warunkiem jest tutaj posiadanie faktury VAT oraz dowodu zapłaty za nią. Co jednak w sytuacji, gdy faktura taka zaginęła i podatnik jest w posiadaniu jej duplikatu? Czy z ulgi nadal można skorzystać?
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg skali podatkowej pomniejsza się o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Jak wynika z powyższego, warunkiem skorzystania z ulgi jest faktyczne poniesienie danego wydatku. Zatem odliczyć można jedynie te faktury, które zostały zapłacone. Potwierdzenie zapłacenia może być tutaj bardzo różne: od adnotacji na fakturze począwszy poprzez posiadanie dowodu KP (kasa przyjmie) czy też potwierdzenia przelewu.

Drugim warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dokumentującej ten wydatek faktury VAT w myśl przepisów o ustawie o podatku od towarów i usług. Nie może to być zatem np. zwykły rachunek uproszczony. Nie jest wystarczające także posiadanie samego potwierdzenia zapłaty.

Faktura VAT została natomiast określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie to wskazuje, że duplikat w określonych sytuacjach także jest fakturą VAT. Mianowicie w §20 ustawodawca wskazał, że jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura taka powinna dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Tym samym posiadanie duplikatu faktury VAT, w sytuacji gdy faktura pierwotna zaginęła lub uległa zniszczeniu, upoważnia podatnika do skorzystania z ulgi na Internet, oczywiście pod warunkiem, że została ona zapłacona w danym roku podatkowym.

A co w sytuacji, gdy duplikat taki zostanie wystawiony w następnym roku?

Tutaj także podatnik powinien mieć prawo do odliczenia takiej faktury w ramach ulgi. Duplikat ten bowiem potwierdza wydatki poniesione w danym roku podatkowym i za ten rok podatnikowi przysługuje ulga. Inaczej byłoby w sytuacji, w której w wyniku zaginięcia oryginału faktury VAT, podatnik poniósł wydatek na użytkowanie sieci Internet dopiero w roku następnym na podstawie posiadanego duplikatu. Tutaj bowiem nie jest spełniony warunek zapłacenia tego zobowiązania w danym roku podatkowym.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: