eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › PIT-12: rozliczenie podatkowe pracownika składa firma

PIT-12: rozliczenie podatkowe pracownika składa firma

2009-01-05 13:55

Podatnicy, którzy chcą, aby zeznanie z osiągniętych w 2008 r. dochodów wypełnił i złożył za nich np. pracodawca, muszą złożyć mu odpowiednie oświadczenie. Należy tego dokonać na formularzu PIT-12. Z czynnością taką lepiej się pospieszyć, druk ten trzeba bowiem złożyć do najbliższego piątku (09 stycznia 2009 r.).
Możliwość taka została zawarta w art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobiera płatnik, złoży mu przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:
 1. poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości, innych opodatkowanych stawką zryczałtowaną , czy dochodów rozliczanych na PIT-38 - niektóre dochody kapitałowe, albo dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem czy kartą podatkową (dochodów tych nie rozlicza się wg zasad ogólnych);
 2. nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem odliczenia składek ZUS, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz ulgi prorodzinnej;
 3. nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 4. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej ci właśnie przez tego płatnika.
- płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Jak wynika z powyższego, stosowne oświadczenie trzeba złożyć „przed dniem 10 stycznia”. Zatem aby płatnik rozliczył nas z dochodów uzyskanych w 2008 r., oświadczenie trzeba złożyć mu do piątku, 9 stycznia 2009 r. Po otrzymaniu stosownego formularza ma on czas do końca lutego na rozliczenie podatnika (służy do tego formularz PIT-40 lub PIT-40A).

Kto może złożyć?

Do złożenia oświadczenia są uprawnieni:
 • pracownicy
 • tymczasowo aresztowani lub skazani
 • osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika
 • osoby otrzymujące świadczenia integracyjne
 • osoby otrzymujące stypendium
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną

Co w oświadczeniu?

W PIT-12, obok danych identyfikacyjnych takich jak NIP, PESEL, imię i nazwisko oraz adres, należy podać nazwę i adres urzędu skarbowego właściwego dla podatnika wg miejsca zamieszkania. Jednocześnie osoba składająca ten druk płatnikowi oświadcza, że:
 • poza dochodami u niego uzyskanymi nie osiągnął innych dochodów
 • nie korzysta z innych odliczeń niż z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i ulgi na dzieci
 • nie korzysta z łącznego opodatkowania dochodów wraz z dochodami małżonka lub nie będzie się rozliczał w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnik może wskazać w nim także, aby płatnik przy ustalaniu dochodu uwzględnił koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie przez niego poniesionej (gdy są one wyższe od kosztów zryczałtowanych odliczonych w roku podatkowym przez płatnika), o ile są one udokumentowania imiennymi biletami okresowymi.

PIT-40 bez ulg i wspólnego opodatkowania małżonków …

Podatnicy, którzy chcą, aby rozliczył ich płatnik, muszą pamiętać jednak o tym, że ten w zeznaniu nie uwzględni ulg podatkowych. Jeżeli zatem chcemy skorzystać z np. z ulgi na Internet, darowizn i innych, musimy rozliczyć się samodzielnie. Podobnie jest w sytuacji, gdy podatnicy chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

… z wyjątkiem ulgi na dzieci

Płatnik przy sporządzaniu rozliczenia rocznego może jednak odliczyć tzw. ulgę prorodzinną (na dzieci). O chęci skorzystania z tego odliczenia trzeba go poinformować. Nie ma na to miejsca na formularzu PIT-12. Konieczne jest zatem złożenie mu dodatkowego oświadczenia, w którym należy wskazać, iż spełnia się warunki konieczne do spełnienia, aby z ulgi skorzystać oraz liczbę dzieci wraz z wysokością odliczenia. Wzór takiego oświadczenia nie został określony przez ustawodawcę, w związku z czym trzeba je sporządzić samodzielnie.

Warto w tym miejscu dodać, że w rozliczeniach za 2008 r. płatnicy po raz ostatni uwzględniają ulgę na dzieci. W następnych latach, aby z ulgi skorzystać, podatnicy będą musieli rozliczyć się sami.

Do pobrania:
Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: