eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatki 2009: ważne zmiany dla przedsiębiorstw

Podatki 2009: ważne zmiany dla przedsiębiorstw

2009-02-13 12:33

Pod koniec zeszłego oraz z początkiem nowego roku weszło w życie kilka istotnych zmian w podatkach dla przedsiębiorców. Oto ranking najważniejszych zmian według Stanisława Walenty, radcy prawnego, doradcy podatkowego w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.
Procedura podatkowa

Po pierwsze, wprowadzono nowe przepisy art. 282b i 282c Ordynacji podatkowej nakładające obowiązek zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia u niego kontroli podatkowej. Obowiązek ten został nałożony również na organy kontroli skarbowej zamierzające wszcząć postępowanie kontrolne na podstawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej. Kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego. Nie zawiadamia się natomiast o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli:
  1. kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego VAT,
  2. ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  3. dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
  4. dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
  5. ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
  6. kontrola zostaje wszczęta w trybie "na legitymację",
  7. ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
  8. kontrolowany został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej - do każdego wspólnika,
  9. jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  10. nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Po drugie, zmieniły się zasady wykonalności decyzji podatkowych. Od 1 stycznia 2009 r. decyzje wydane w pierwszej instancji nie podlegają wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a w przypadku wniesienia przez podatnika odwołania, przed doręczeniem ostatecznej decyzji organu odwoławczego. Decyzje takie mogą podlegać wykonaniu jeżeli zostanie nadany im rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor nadawany jest odrębnym, zaskarżalnym postanowieniem. Zaskarżenie postanowienia nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: