eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Pełne odliczenie VAT od osobowego samochodu demonstracyjnego

Pełne odliczenie VAT od osobowego samochodu demonstracyjnego

2013-08-08 10:07

Pełne odliczenie VAT od osobowego samochodu demonstracyjnego

Pełne odliczenie VAT od osobowego samochodu demonstracyjnego © Mario Lopes - Fotolia.com

Dnia 21 czerwca 2013 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn. PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593, która odnosi do kwestii odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów przejściowo wykorzystywanych jako demonstracyjne (testowe), gdzie przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów.
Art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym wprowadza ograniczenie w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów osobowych:
W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, co wynika za art. 3 ust. 2 pkt 7a niniejszej ustawy.

fot. Mario Lopes - Fotolia.com

Pełne odliczenie VAT od osobowego samochodu demonstracyjnego

W wyrokach sądów można niejednokrotnie spotkać się ze stanowiskiem, które pozwala na odliczenie całości podatku VAT znajdującego się na fakturze dokumentującej zakup samochodów w celach demonstracyjnych, czy testowych.


W wyrokach sądów można niejednokrotnie spotkać się ze stanowiskiem, które pozwala na odliczenie całości podatku VAT znajdującego się na fakturze dokumentującej zakup samochodów w celach demonstracyjnych, czy testowych. Potwierdzeniem powyższego jest wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2013 roku sygn. I FSK 351/12 :
„(...) wskazano, że jedynym warunkiem określonym w art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT do pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia pojazdów, o których mowa w ust. 3 jest to, by przedmiotem działalności podatnika była odprzedaż pojazdów określonych w ust. 3. Przepis ten bowiem nie określa - w przeciwieństwie do pkt 7b ust. 4 art. 86 ustawy o VAT - przeznaczenia tych pojazdów ani nie odwołuje się do okoliczności zadysponowania jakimś konkretnym pojazdem, a jedynie odwołuje się do działalności podatnika. Wykładnia zarówno gramatyczna, jak i systemowa wewnętrzna, powołanych wyżej przepisów wskazuje, że wprowadzając w ust. 3 art. 86 ustawy o VAT ograniczenie zasady określonej w art. 86 ust. 1 oraz stwierdzając w ust. 4 tego artykułu, że ograniczenie określone w ust. 3 nie ma zastosowania do pojazdów i przypadków wskazanych w ust. 4, ustawodawca chciał w ten sposób zagwarantować pełne odliczenie podatku VAT w odniesieniu do pojazdów związanych ściśle z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że do podatników określonych w art. 86 ust. 4 pkt 7a ustawy o VAT nie mają zastosowania ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego określone w ust. 3 tego artykułu, a ma zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przewidujący jako zasadę prawo do odliczenia podatku naliczonego, warunkiem zastosowania której jest to, by nabyte towary i usługi były wykorzystywane do działalności opodatkowanej. (...)

W powołanym orzeczeniu NSA z dnia 17 stycznia 2013r. sygn. akt I FSK 316/12 stwierdzono, że nie ma podstaw do ograniczenia prawa do odliczenia w stosunku do pojazdów, które czasowo są przeznaczone do celów demonstracyjnych, np. jazd próbnych, zaprezentowania nabywcy.

Dlatego NSA uznał, że również w stosunku do pojazdów demonstracyjnych zastosowanie będzie miał przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz jego odpowiednik obowiązujący w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. to jest art. 3 ust. 2 pkt 7 a ustawy nowelizującej, zaś w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. art. 86a ust. 3 ustawy o VAT. Tym samym podatnikowi przysługuje w razie zakupu tych samochodów prawo do odliczenia w całości na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT bez ograniczeń wynikających z art. 86 ust 3 ustawy o VAT (w stanie prawnym do 31 grudnia 2010 r.), art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.) oraz art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.) (...)”.


W związku z licznymi zapytaniami podatników Minister Finansów zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej, która pozwoli na odniesienie się do niej wszystkich podatników, gdyż jest ona dokumentem wiążącym dla organów podległych MF.

Pełne odliczenie podatku VAT od zakupu tego typu pojazdów wiąże się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi o których wspomina Minister:
„(...)Konsekwencją uznania, że w wyżej opisanych przypadkach od nabywanych pojazdów wykorzystywanych jako pojazdy demonstracyjne/testowe przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości, obligatoryjnym staje się opodatkowanie, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, jakiegokolwiek ich użytku niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników.(...)”.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: