eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kurs waluty gdy faktura WNT w walucie i złotówkach

Kurs waluty gdy faktura WNT w walucie i złotówkach

2014-08-20 12:45

Kurs waluty gdy faktura WNT w walucie i złotówkach

Kurs waluty gdy faktura WNT w walucie i złotówkach © whitelook - Fotolia.com

Ustawa o podatku od towarów i usług określa zasady przeliczania na złote polskie faktur wyrażonych w walutach obcych. Z tymi mamy bardzo często do czynienia w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Czy jednak przeliczenie takie jest konieczne, gdy wartości na fakturze od kontrahenta zostały wyrażone zarówno w walucie obcej jak i złotówkach?

Przeczytaj także: Spóżnione rozliczenie VAT od WNT: fiskus nadal chce odsetki za zwłokę

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik otrzymał fakturę dokumentującą WNT od kontrahenta z Czech. Wartość tej faktury została podana w dwóch walutach: koronach czeskich i polskich złotówkach. Data wystawienia faktury to 11 sierpień 2014 r., zaś towar przyjechał 5 sierpnia 2014. Czy i ewentualnie po jakim kursie podatnik powinien dokonać przeliczenia tej faktury?

Zasady przeliczania wartości na fakturach wyrażonych w walutach obcych na złote zostały określone w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. I tak w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

fot. whitelook - Fotolia.com

Kurs waluty gdy faktura WNT w walucie i złotówkach

Przeliczenia należy dokonać, gdy „kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej”. Jeśli na fakturze podstawa opodatkowania została określona w dwóch walutach, tj. koronach czeskich i złotówkach, a więc m.in. w walucie polskiej, nie ma konieczności dokonania takiego przeliczenia.


Jeżeli zaś faktura zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (i odpowiednio ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury).

Dla potrzeb przeliczenia kwot na fakturach dokumentujących WNT należałoby zatem przyjąć kurs odpowiedniej waluty z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego. Ten zaś co do zasady powstaje w dacie wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodaj (chyba że ta nie zostanie wystawiona w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym WNT miało miejsce – wtedy to bowiem obowiązek podatkowy powstaje tego dnia). W naszym przypadku zatem obowiązek podatkowy powstał 11 sierpnia, a co za tym idzie, stosownego przeliczenia należałoby dokonać po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, a więc 8 sierpnia (9 i 10 sierpnia to odpowiednio sobota i niedziela).

Niemniej zdaniem autora w opisanej sytuacji nie ma konieczności dokonania takiego przeliczenia. Art. 31a ustawy mówi bowiem, iż przeliczenia należy dokonać, gdy „kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej”. Na otrzymanej fakturze zaś podstawa opodatkowania (którą w WNT jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał bądź ma otrzymać) została określona w dwóch walutach, tj. koronach czeskich i złotówkach, a więc m.in. w walucie polskiej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: