eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › "Podatek od KGHM" zgodny z Konstytucją

"Podatek od KGHM" zgodny z Konstytucją

2014-11-19 12:52

"Podatek od KGHM" zgodny z Konstytucją

Podatek od wydobycia niektórych kopalin jest zgodny z Konstytucją © Visual Concepts - Fotolia.com

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin jest zgodna z Konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny. Ustawę podatkową zaskarżyły dwie grupy posłów, zarzucając jej niekonstytucyjność oraz naruszenie w trakcie praca nad nią zasad należytej legislacji. Podatek ten w istocie dotyczy jednego podmiotu w kraju - KGHM.

Przeczytaj także: Kwota wolna od podatku: skarga do Trybunału Konstytucyjnego

Pierwsza grupa posłów zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego całą ustawę o podatku od niektórych kopalin. Zdaniem wnioskodawców, ustawa została uchwalona w błyskawicznym tempie (projekt wpłynął do Sejmu 19 stycznia 2012 r., 9 marca 2012 r. ustawa została uchwalona przez Sejm, a 27 marca 2012 r. podpisał ją prezydent), a także weszła w życie już po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wprowadzająca nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra, który w istocie dotyczy tylko jednego podatnika w kraju (KGHM), została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 kwietnia 2012 r., a weszła w życie 18 kwietnia 2012 r.

Wnioskodawcy zakwestionowali krótką vacatio legis, twierdząc, że ustawa stanowiła zaskoczenie dla adresatów. Nie przewidywała bowiem odpowiedniego okresu, w którym podatnicy będą mogli przygotować się do poniesienia nowego, dotychczas nieistniejącego podatku. Druga grupa posłów również zwróciła uwagę na krótką vacatio legis.

Według autorów drugiego z wniosków, podatek od wydobycia niektórych kopalin narusza zasadę proporcjonalności oraz prowadzi do nadmiernej ingerencji w prawo własności i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem posłów, jest to podatek konfiskacyjny, nie uwzględniający zdolności płatniczej podatnika, a nawet wykraczający poza tę zdolność.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że poprawki zgłoszone w toku procesu legislacyjnego mieściły się w zakresie ustawy, nie naruszając tym samym wymogów Konstytucji. Również duże tempo prac legislacyjnych nie doprowadziło do naruszenia standardów konstytucyjnych.

Trybunał uznał, że ustawodawca swobodę w zakresie kształtowania polityki podatkowej państwa. TK stwierdził również, że ustawodawca może wybiórczo objąć podatkiem wydobycie miedzi i srebra, jako że ustawa zasadnicza nie wprowadza zasady powszechności opodatkowania w wymiarze przedmiotowym.

Trybunał zauważył też, że Konstytucja nie zawiera zasady zakazu podwójnego opodatkowania. Zakaz podwójnego opodatkowania stanowi zasadę o randze ustawowej, wyprowadzaną z ustaw podatkowych.

Trybunał nie zdecydował się również na uznanie niekonstytucyjności ustawy o podatku od kopalin ze względu na przewidziany dla niej 14-dniowy okres vacatio legis. Trybunał zaznaczył wprawdzie, że tak krótki okres vacatio legis nie stanowi optymalnego rozwiązania z punktu widzenia wymogów konstytucyjnych, ale wada ta została zrównoważona przez doniosłość funkcji fiskalnej tej ustawy.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: