eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › E-deklaracje w natarciu czyli informatyzacja obowiązków podatkowych

E-deklaracje w natarciu czyli informatyzacja obowiązków podatkowych

2014-11-28 13:47

E-deklaracje w natarciu czyli informatyzacja obowiązków podatkowych

Każdy podatnik będzie miał własne konto w systemie informatycznym e-podatki © tashka2000 - Fotolia.com

Podstawowym celem ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innymi podmiotami obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Przeczytaj także: E-deklaracje: łatwiej dla Kowalskiego i utrudnienia dla firm

Nowelizacja wprowadza zmiany w 3 ustawach, tj.:
  • w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
  • w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowelizacja przewiduje obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie 5 osób.

Zgodnie z ustawą każdy podatnik będzie miał własne konto w systemie informatycznym e-podatki, tworzonym przez Ministerstwo Finansów. Tam będzie dostępne wstępnie wypełnione zeznanie PIT.

Poza tym w myśl nowelizacji płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, podpis elektroniczny nie będzie wymagany.

fot. tashka2000 - Fotolia.com

Każdy podatnik będzie miał własne konto w systemie informatycznym e-podatki

W myśl nowelizacji płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym.


Natomiast podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą składać zeznania podatkowe CIT-8 oraz informacje o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 obowiązkowo w formie elektronicznej wraz z podpisem elektronicznym. Jako jedyną nowelizacja przewiduje więc drogę elektroniczną w wypadku składania przez podatników PIT urzędowi skarbowemu informacji o przychodach z odsetek podmiotów z innych niż Polska państw Unii Europejskiej.

Ustawa przewiduje także zróżnicowanie terminów składania informacji podatkowych oraz rocznego obliczania podatku dla płatników PIT w zależności od formy ich przekazywania. Przedmiotowe dokumenty przesyłane administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej mają być sporządzane i przekazywane do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Informacje i roczne obliczenie podatku składane w formie dokumentu pisemnego mają być sporządzane i przekazywane do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie już do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

W ocenie projektodawców wdrożenie przewidzianych w ustawie rozwiązań bezpośrednio przyczyni się do budowy elektronicznej administracji podatkowej, umożliwi sprawną automatyczną wymianę informacji podatkowych oraz pozwoli na udostępnienie w 2015 r. przez administrację podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filed tax return, PFR). Usługa w głównej mierze będzie adresowana do osób fizycznych. PFR ma zostać zamieszczony na koncie podatnika utworzonym na portalu podatkowym. Podatnik, chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto będzie musiał sprawdzić przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy wprowadza w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń, zwolnień. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego podatnik będzie mógł przesłać elektronicznie zeznanie podatkowe i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru. Skorzystanie z usługi będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.

Wdrażanie przepisów służących budowie elektronicznej administracji jest jednym z etapów realizacji projektu e-Deklaracje 2.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: