eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Umowa małego zlecenia a zaliczka na podatek

Umowa małego zlecenia a zaliczka na podatek

2011-12-28 13:21

Jaki należy pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli osoba zatrudniona jest na umowę zlecenia z kwotą 99 zł miesięcznie i umowa trwa np. od czerwca 2011 r. do końca grudnia 2011 r.? Podatek ryczałtowy, czy też pobierany według skali podatkowej?

Przeczytaj także: Cudzoziemiec: umowa zlecenie a podatek dochodowy

Organy podatkowe uważają, że o formie opodatkowania umowy zlecenia decyduje kwota należności określona w umowie zlecenia, ale z uwzględnieniem, czy jest to kwota za wykonanie całej umowy, czy też nie. Jeżeli umowa jest zawarta na dłuższy okres np. kilka miesięcy, czy też na czas nieokreślony i w umowie wpisano stałą kwotę miesięczną - to bierze się pod uwagę łączne wynagrodzenie z tej umowy zlecenia.

W opisanym przypadku, w trzecim miesiącu pracy wynagrodzenie przekroczy już 200 zł. Dlatego nie ma tu zastosowania podatek ryczałtowy, lecz podatek w formie zaliczki. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. (ILPB1/415-120/11-2/AA).

Jeżeli kwota należności określona w umowie zlecenia lub umowie o dzieło, zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - od przychodu pobiera się podatek w wysokości 18 %. Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym ma zastosowanie, jeżeli: zleceniobiorca nie jest pracownikiem płatnika; kwota wynagrodzenia została z góry określona w umowie i przysługuje za wykonywanie czynności będących przedmiotem zlecenia; kwota należności z umowy nie przekracza 200 zł. Nie są objęte ryczałtem przychody, jeżeli w umowie zlecenia nie określono konkretnego wynagrodzenia wprost, za całość prac, lecz ustalono je np. według stawki godzinowej, prowizyjnie, akordowo bądź w jeszcze inny sposób.

Przychód z umowy zlecenia, od którego nie pobiera się podatku ryczałtowego, podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych. Zaliczka miesięczna w wysokości 18% obliczana jest od przychodu uzyskanego w tym miesiącu, pomniejszonego o 20% koszty jego uzyskania i o potrącone w tym miesiącu przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczka jest następnie obniżana o pobraną składkę zdrowotną.

Podstawa prawna:
• art. 13 pkt 8, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).


Czy wiesz jak rozliczać podatki dochodowe? Odpowiedź znajdziesz w poradniku "Podatki dochodowe w praktyce". Znajdziesz w nim porady i praktyczne przykłady dotyczące rozliczeń podatkowych w firmie.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: