eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

2016-04-07 13:08

Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja nieruchomości w CIT

Aport przedsiębiorstwa i amortyzacji nieruchomości w CIT © FotolEdhar - Fotolia.com

Spółka, która otrzymała w formie aportu przedsiębiorstwo, w skład którego wchodziła m.in. podlegająca amortyzacji nieruchomość, winna kontynuować odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 05.04.2016 r. nr IBPB-1-1/4510-41/16/SG.

Przeczytaj także: Amortyzacja środków trwałych gdy aport przedsiębiorstwa

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka, polski rezydent podatkowy, otrzyma w przyszłości od innej spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, na które składać się będzie m.in. nieruchomość. Za wniesiony aport spółka wyemituje udziały na rzecz spółki aportującej, których sumaryczna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Opisana wyżej nieruchomość, jako składnik aportowanego przedsiębiorstwa, będzie ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki aportującej. Zadano pytanie, czy spółka będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

fot. FotolEdhar - Fotolia.com

Aport przedsiębiorstwa i amortyzacji nieruchomości w CIT

Spółka, która otrzymała w formie aportu przedsiębiorstwo, w skład którego wchodziła m.in. podlegająca amortyzacji nieruchomość, winna kontynuować odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej.


Z kolei art. 16g ust. 9 Ustawy CIT stanowi, że w przypadku przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego, połączonego albo dzielonego. Zgodnie z ust. 10a, przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego.

Art. 16h ust. 3 Ustawy CIT stwierdza, że podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład (ust. 3a powyższego przepisu).

Analiza powyższych regulacji pozwala na stwierdzenie, że w przypadku dokonania przez jeden podmiot wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, wartość składników ustala się w wysokości wartości początkowej, która została określona w ewidencji środków trwałych podmiotu, który wkładu niepieniężnego dokonuje. Następnie, odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane przez podmiot otrzymujący wkład niepieniężny z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody przyjętej przez podmiot, który wkładu dokonał (tak też: Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Lex 2015 r.).

Odnosząc powyższe rozważania do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy, spółka będzie uprawiona do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych spółki aportującej. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: