eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Opłaty za parkowanie samochodów na drodze w soboty są nielegalne!

Opłaty za parkowanie samochodów na drodze w soboty są nielegalne!

2016-10-19 13:39

Opłaty za parkowanie samochodów na drodze w soboty są nielegalne!

Parkowanie samochodu na drodze w sobotę © majorosl66 - Fotolia.com

Opłaty parkingowe na drogach w większych miastach są normą. W istotny sposób ratują one bowiem lokalny budżet. Ile trzeba zapłacić za parkowanie samochodu? Różnie to bywa. Często można wręcz przeżyć „szok cenowy” za kilka godzin pozostawienia auta na drodze publicznej (zwłaszcza w czerwonej strefie). Miasta pobierają takie opłaty nie tylko od poniedziałku do piątku, ale też coraz chętniej i częściej - w soboty. W niedawnym wyrok sąd administracyjny nie poparł jednak takiego postępowania.

Przeczytaj także: Strefa płatnego parkowania: kiedy nie musimy płacić?

Chodzi o wyrok NSA z dnia 26.04.2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15. Skarżącym był tutaj Prokurator Okręgowy w Suwałkach, zaś sama skarga dotyczyła Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie, wydanej przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów. Otóż zgodnie z tą uchwałą opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00, za wyjątkiem świąt.

Augustowo nie jest tutaj wyjątkiem. Płacić za parkowanie samochodu na ulicy w soboty trzeba np. także w Poznaniu.

Tymczasem skarżący Prokurator wskazał, że uchwalenie prawa do pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w soboty narusza art. 13b ust. 1 ustaw z dni 21.3.1985 r. o drogach publicznych. Mówi on bowiem, że opłatę za postój w strefie płatnego parkowania w wyznaczonych miejscach pobiera się jedynie w dni robocze, zaś sobota na gruncie prawa administracyjnego, w tym przepisów ustawy o drogach publicznych, nie jest dniem roboczym.

Opłata za parkowanie samochodu: co oznacza „dzień roboczy”


Skargi nie poparł WSA, który ją oddalił.
WSA w uzasadnieniu swojego stanowiska wyjaśnił, że wobec braku definicji legalnej dni roboczych, pojęcie to należy wykładać w nawiązaniu do ustawowej kategorii dni wolnych od pracy. Katalog tych dni został zawarty w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 28 ze zm. [obecnie Dz. U. z 2015 r., poz. 90]) i obejmuje niedzielę i święta wymienione w tej ustawie. Tym samym sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Stąd jak najbardziej uchwałą rady miejskiej można było ustanowić opłatę za parkowanie także w sobotę

Czy jednak automatycznie można założyć, że sobota jest dniem roboczym? Okazuje się że nie.

fot. majorosl66 - Fotolia.com

Parkowanie samochodu na drodze w sobotę

Miasto nie może pobierać opłat parkingowych za parkowanie samochodów na drogach publicznych w soboty.


I tak na powyższy wyrok złożono kargę kasacyjną, a NSA uznał ją za zasadną.
Skład orzekający wykluczył przyjętą przez WSA koncepcję dopuszczenia takiej możliwości wyłącznie na podstawie wykładni a contrario przepisu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Upoważnienie ustawowe do ustanowienia aktu prawa miejscowego musi być bowiem wyraźne, a zatem nie może opierać się na domniemaniu. Natomiast wnioskowanie a contrario (z przeciwieństwa) jest zasadniczo dopuszczalne w tych przypadkach, w których dana regulacja ma charakter zamknięty i wyczerpujący, tak, że można założyć, że dany przepis reguluje wszystkie sytuacje, z którymi normodawca chciał powiązać skutek prawny. Wyklucza to możliwość przyjęcia domniemania, że z samego faktu nie ujęcia sobót, ustawa wprowadza zasadę, że wszystkie soboty są dniami roboczymi.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 K.p.a. (zgodnie z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. akt I OPS 1/11), to - zważywszy na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie tej samej gałęzi prawa - prawa administracyjnego, w tym na gruncie ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym nie powinno być naliczania opłat za parkowanie samochodów na drogach publicznych w tym dniu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • W Warszawie bez opłat

    hubertt35 / 2017-03-29 20:07:32

    W stolicy rusza Car sharing firmy Panek S.A. Wszystkie samochody będą mogły parkować na terenie całego miasta bez dodatkowych opłat. Wszystko zawarte już w cenie wynajmu. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: