eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W 2017 r. 24 000 zł przychodu i ubezpieczenie w KRUS dla rolnika

W 2017 r. 24 000 zł przychodu i ubezpieczenie w KRUS dla rolnika

2017-01-09 00:10

W 2017 r. 24 000 zł przychodu i ubezpieczenie w KRUS dla rolnika

ZUS i KRUS w gospodarstwie rolnym © Minerva Studio - Fotolia.com

Zasadą jest, że ZUS wypycha KRUS. Dla przykładu rolnik, który podejmie dodatkowo pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę, jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, w wyniku czego traci uprawnienia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od tej zasady występują jednak pewne wyjątki. Pierwszym z nich jest mała pozarolnicza działalność gospodarcza, zaś drugim - stosunkowo nowym, praca na tzw. zleceniu. Takie dodatkowe źródła dochodów są jednak limitowane.

Przeczytaj także: Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

Prowadzenie firmy na KRUS


Rolnik przedsiębiorca może pozostać w KRUS, jeżeli jego roczny podatek dochodowy z tego tytułu nie przekracza określonej kwoty. Ta co roku jest waloryzowana. W 2017 r. KRUS w dalszym ciągu mogą opłacać ci, których podatek z działalności za 2016 r. nie przekroczy limitu 3 258 zł.

W takich przypadkach zatem szczególnie istotne jest odpowiednie dobranie formy opodatkowania.
Należy tutaj podkreślić, że wartość podatku jest brana z PIT-a rocznego - pomniejszonego o dopuszczalne odliczenia, czyli m.in. uldze prorodzinnej. Stąd rolnicy, którzy w prowadzonym biznesie nie ponoszą większych kosztów, decydują się na formy zryczałtowane. Wysokie koszty uzyskania przychodu jak też ulga na dzieci przemawiają natomiast za skalą podatkową.

Rolnik dorabiający na umowę zlecenie


Drugim sposobem jest umowa zlecenie. To rozwiązanie w ustawie KRUS-owskiej nie obowiązuje jednakże zbyt długo - bo dopiero od początku 2015 r. Wówczas to dodany art. 5b do ustawy wskazywał, że rolnik lub domownik który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 (czyli wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nadal podlega ubezpieczeniu w KRUS, jeżeli tylko przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

fot. Minerva Studio - Fotolia.com

ZUS i KRUS w gospodarstwie rolnym

Rolnik przedsiębiorca nie musi rezygnować z ubezpieczenia w KRUS i przechodzić na ZUS. To samo tyczy się rolników dorabiających na umowie zleceniu.


Mówiąc innymi słowy, jeżeli miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie przekraczało połowy płacy minimalnej, rolnik nie tracił prawa do ubezpieczenia w KRUS. Z ubezpieczenia takiego (czyli w KRUS) mógł jednak zrezygnować (z czym się raczej nie spotykaliśmy).

W 2016 r. rolnik mógł więc dorobić poza gospodarstwem na podstawie takich umów rolnym 925 zł brutto miesięcznie.

W roku bieżącym powyższe się zmienia i to na plus dla rolników. Obecnie bowiem taka osoba będzie mogła dorobić na zleceniu, nie tracąc przy tym ubezpieczenia w KRUS, kwotę nieprzekraczającej wynagrodzenia minimalnego. Przypomnijmy, że od 2017 r. to wynosi 2 000 zł. Wzrost granicy zarobków w stosunku do roku ubiegłego skoczył zatem aż o 1 075 zł.

Znikną problemy z definicją?


Przytoczona ustawa o KRUS posługuje się definicją dochodu „w rozliczeniu miesięcznym” nie wyjaśniając go. Do tej pory zatem nie było wiadomo, jak zachować się w przypadku, gdy wynagrodzenie było wypłacane jednorazowo po zakończeniu całej umowy, która mogła trwać dłuższy okres czasu. Z reguły przyjmowane było stanowisko, że wysokość wynagrodzenia przelicza się tutaj na liczbę miesięcy trwania umowy, trudno jednakże do końca powiedzieć, czy jest ono słuszne.

W dużej mierze problem ten został rozwiązany w 2017 r. Obecnie bowiem wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej na okres dłuższy nić miesiąc musi być wypłacane z miesięczną częstotliwością (przy wynagrodzeniach naliczanych z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej od bieżącego roku, która to wynosi obecnie 13 zł).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: