eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

2017-10-04 13:46

Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

Zatrudnienie pracownika do prowadzenia gospodarstwa rolnego © Budimir Jevtic - Fotolia.com

Jesteś rolnikiem i chcesz zatrudnić w swoim gospodarstwie osobę do pomocy? Jedną z dopuszczalnych form zatrudnienia jest tutaj umowa zlecenie. Jej zawarcie jednakże wywołuje określone skutki zarówno na tle ubezpieczenia społecznego jak i podatku dochodowego.

Przeczytaj także: W 2017 r. 24 000 zł przychodu i ubezpieczenie w KRUS dla rolnika

Składki ZUS


Zawarcie umowy zlecenie pomiędzy rolnikiem a zleceniobiorcą (osobą nieprowadzącą firmy) na wykonywanie określonych czynności w prowadzonym gospodarstwie rolnym, nie różni się niczym w zakresie oskładkowania otrzymywanego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia od umowy zawartej ze zwykłym przedsiębiorcą.

Jeżeli zatem do pomocy zatrudniamy ucznia lub studenta, który nie ukończył 26 roku życia, składki nie będą tutaj naliczane. Jeżeli zatrudniony pracuje np. na etacie i uzyskuje z tego tytułu co najmniej wynagrodzenie minimalne, bądź prowadzi własną firmę od której odprowadza składki do ZUS, tudzież pracuje gdzie indziej na umowie zlecenie podlegającej oskładkowaniu, z której to ma co najmniej wynagrodzenie minimalne, z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (z uwagi na zbieg tytułów do ubezpieczeń).

Jeżeli jednak zawarta umowa będzie jego jedynym tytułem do ubezpieczeń, konieczne będzie opłacanie od wypłacanego mu wynagrodzenia wszystkich składek (jedynie składka na ubezpieczenie chorobowe jest tutaj dobrowolna).
Gdy wystąpi obowiązek opłacania składek, rolnik powinien zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek i zgłosić do ubezpieczenia zatrudnionego pomocnika. Jest też obowiązany przesyłać comiesięczne deklaracje rozliczeniowe do ZUS oraz wpłacać (w tym w części pobranej z wynagrodzenia zleceniobiorcy) należne składki.

Zgłoszenia płatnika składek w takim przypadku należy dokonać na formularzu ZUS ZFA. Zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń należy dokonać na formularzu ZUS ZUA (lub ZUS ZZA, jeśli będzie on podlegał tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu). Obu zgłoszeń należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami zatrudnionej osoby (czyli od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy zlecenie).

fot. Budimir Jevtic - Fotolia.com

Zatrudnienie pracownika do prowadzenia gospodarstwa rolnego

Rolnik może zatrudnić pracownika do pomocy. Jedną z dopuszczalnych form jest tutaj umowa zlecenie. W zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego umowa taka jest oskładkowana tak samo, jak umowa zawarta z przedsiębiorcą. W podatku dochodowym natomiast uzyskany przychód należy zaliczyć do innych źródeł. W efekcie wszystkie obowiązki związane z wyliczeniem podatku spadają tutaj na zleceniobiorcę.


Co gdy zlecenie się skończy? Wówczas to płatnik (czyli nasz rolnik) powinien zarówno wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń (służy temu formularz ZUS ZWUA) oraz siebie, jako płatnika składek, na formularzu ZUS ZWPA (jeśli nie będzie pełnił dalej roli płatnika składek ZUS).

Podatek dochodowy


W podatku dochodowym jest zgoła inaczej. Tutaj co do zasady przychody z umów zleceń są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W takim przypadku to zleceniodawca - jako płatnik, oblicza, pobiera i przekazuje fiskusowi zaliczkę na podatek od wypłacanego wynagrodzenia.
Aby jednak ten schemat miał zastosowanie, zleceniodawca musi być przedsiębiorcą , osobą prawną czy jej jednostką organizacyjną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, tudzież właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem - jeżeli usługi są wykonywane wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

W przypadku rolnika (osoby fizycznej) zatrudniającego na podstawie umowy zlecenie do pracy w swoim gospodarstwie rolnym powyższe warunki nie są spełnione. Zarobione pieniądze nie stanowią zatem dla zleceniobiorcy przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a przychody z innych źródeł, co istotnie wpływa na sposób ich rozliczenia.

Po pierwsze - rolnik nie będzie tutaj obliczał ani wpłacał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek. Tą (dobrowolnie) może wpłacać zleceniobiorca pamiętając jedynie, że wpłacając ją za jeden miesiąc zobowiąże się do jej regulowania także za miesiące następne do końca roku (oczywiście o ile w danym miesiącu uzyska wynagrodzenie). Do wyliczenia podatku będzie stosował co do zasady stawkę 18%.

Po drugie - ponieważ przychód taki zostanie uzyskany bez pośrednictwa płatnika (w podatku dochodowym), jego rozliczenia trzeba będzie obowiązkowo dokonać na formularzu PIT-36 (a nie PIT-37). Zleceniobiorca nie otrzyma tutaj od rolnika informacji PIT-11. Wartość przychodu, kosztów i dochodu będzie musiał ustalić samodzielnie. Rolnik nie sporządza też informacji PIT-4R.

Po trzecie, przy liczeniu podstawy opodatkowania PIT-em taki zleceniobiorca będzie miał prawo do uwzględniania kosztów uzyskania przychodów (tak jak w przypadku umów zlecenie zawartych z przedsiębiorcami, czyli co do zasady w wysokości 20% wartości przychodu po tzw. ZUS-ach) jak też potrącanych z jego wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zaś od samego podatku będzie mógł odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Niestety na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy płacone składki ZUS mogą być uwzględniane już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy (jeżeli zleceniobiorca postanowi je wpłacać) czy dopiero w rocznym PIT, jako że z przepisów ta kwestia jasno nie wynika.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: