eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

2017-09-19 13:43

Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

Czy amortyzować otrzymany w darowiźnie samochód? © sodawhiskey - Fotolia.com

Pierwsza działalność gospodarcza to duże wyzwanie - zwłaszcza, gdy nie ma się odpowiedniego zaplecza materialnego. Dla młodych przedsiębiorców niezwykle istotna jest tutaj pomoc najbliższej rodziny. I tak rodzice mogą np. przekazać dziecku otwierającemu firmę samochód, bez którego mało który biznes obecnie potrafi się obejść. Czy darowiznę taką będzie można ująć w rachunku podatkowym?

Przeczytaj także: Nie zamortyzujesz darowanych wcześniej środków trwałych

Okazuje się że tak i to bez większych problemów. Pojazd taki będzie mógł zostać uznany za środek trwały podlegający amortyzacji, zaś odpisy amortyzacyjne będą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodu.

Art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi, że amortyzacji podlegają środki trwałe w postaci m.in. środki transportu, które mają określone cechy: stanowią własność lub współwłasność podatnika, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania oraz mają służyć firmie, bądź zostać oddane w najem, dzierżawę czy leasing przez okres ponad dwunastu miesięcy, przy czym jest to przewidywany okres używania, który niekoniecznie musi się pokrywać z rzeczywistym.
W przypadku nabycia danego składnika majątku, dla uznania go za środek trwały trwałego większego znaczenia nie ma to, czy miało ono charakter odpłatny czy też nieodpłatny.

Powyższe potwierdza art. 22gust. 1 pkt 3 updof mówiący, że wartością początkową środka trwałego nabytego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - jest wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.
Otrzymując w darowiźnie np. samochód osobowy, który ma zostać uznany za środek trwały firmy - przedsiębiorca określa jego wartość początkową co do zasady w wartości wskazanej na umowie darowizny (o ile ta nie przekracza jego wartości rynkowej).

fot. sodawhiskey - Fotolia.com

Czy amortyzować otrzymany w darowiźnie samochód?

Co do zasady amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie nie jest kosztem uzyskania przychodu. Wyjątkiem są te środki trwałe, które nabyto w spadku bądź darowiźnie. Ich wartość początkową określa się w bieżącej wartości rynkowej, zaś naliczane odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych trafiają.


Czy amortyzacja jest kosztem podatkowym?


Art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) updof mówi, że do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych liczonych od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku

Wyjątkiem od tej reguły są jednakże środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny. W związku z tym nie ma przeszkód, aby odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej otrzymanego w darowiźnie samochodu trafiały do kosztów podatkowych.

Ograniczenie kosztów


W przypadku samochodów osobowych trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 updof do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego - w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Jeżeli nasze auto jest tańsze - ograniczeniem się nie trzeba przejmować, jeżeli droższe - odpis amortyzacyjny w części przypadającej na wartość przekraczającą 20.000 euro nie będzie stanowił kosztu pofatkowego.
Wartość rynkowa
Wartość rynkową przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia (art. 19 w zw. z art. 22g ust. 1c i ust. 1 pkt 3 updof).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: