eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Bony towarowe są i będą opodatkowane PIT-em

Bony towarowe są i będą opodatkowane PIT-em

2017-11-02 13:32

Bony towarowe są i będą opodatkowane PIT-em

Nie będzie zwolnienia dla bonów towarowych © Andrey Popov - Fotolia.com

Obecnie nie są i raczej nie będą prowadzone prace zmierzające do objęcia przekazywanych pracownikom bonów towarowych zwolnieniem z podatku dochodowego. Zatem w odróżnieniu od robionych paczek i przekazanych pieniędzy na święta - bony nadal będą doliczane do przychodów pracowników przy liczeniu podatku.

Przeczytaj także: Podatki: lepsza karta przedpłacona niż bon towarowy

Uprzywilejowany Fundusz Socjalny


Co do zasady każde świadczenie, jakie pracownik uzyska od pracodawcy, stanowi dla tego pierwszego przychód z umowy o pracę, który jest opodatkowany. Od reguły tej występują jednak pewne wyjątki.
I tak w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że zwalnia się od tego podatku wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Z powyższego przywileju zakłady pracy korzystają z reguły na święta, przy fundowaniu pracownikom paczek bądź gratyfikacji finansowych.

Wartość zwolnienia wprawdzie nie jest zbyt wysoka, ale zawsze to kilka złotych mniej podatku do zapłacenia przez pracownika. Niestety przytoczona regulacja wskazuje, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usług.
W związku z tym pracodawca, który zamiast gotówki czy już gotowej paczki postanowi wręczyć pracownikowi bon towarowy (z reguły do zrealizowania w określonych punktach sprzedaży), musi go doliczyć do przychodu pracownika i potrącić od niego zaliczkę na podatek.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Nie będzie zwolnienia dla bonów towarowych

Świadczenia z funduszów socjalnych utworzonych w zakładzie pracy częściowo korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Są to m.in. przekazywane z tego funduszu paczki czy pieniądze na święta. Zwolnieniem nie są jednak objęte bony czy talony towarowe i wszystko wskazuje na to, że nadal od nich trzeba będzie płacić podatek. Na bonach zarabiają bowiem głównie duże sklepy a nie rodzimy rynek.


I nic się nie zmieni


Poseł Jacek Sasin wystąpił z interpelacją poselską nr 13900 pytając w niej, czy aby czasem resort finansów nie zamierza znieść powyższego ograniczenia dla bonów towarowych motywując to ochroną polskiego biznesu.
W interelacji czytamy:
„(...) Z docierających do mojego biura poselskiego informacji wynika, że potrzebne jest uwzględnienie możliwości zwolnienia z opodatkowania emitowanych bonów towarowych, gdyż pozwalały one zatrzymać/utrzymać część rynku w rękach polskiego handlu i usług. Szczególnie w okresach przedświątecznych, polskie firmy mogły liczyć na pomoc ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorstw, które to chętnie zamawiały wymienione bony do realizacji zadań Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Bony towarowe zamawiane przez lokalnych pracodawców, emitowane przez izby i stowarzyszenia kupieckie oraz spółdzielnie i inne podmioty gospodarcze, pozwalały na integrację miejscowych kupców oraz realizację zadań statutowych. Nieopodatkowane bony towarowe emitowane przez te podmioty wspierały rozwój małych polskich firm oraz szansę na biznesową integrację lokalnego środowiska handlowców i innych usługodawców w walce z nieuczciwymi praktykami sieci handlowych, które to wprowadziły zamiast bonów towarowych karty płatnicze zwolnione z opodatkowania. Przy obecnym stanie prawnym lokalni uczestnicy rynku wskazują na dyskryminację małych, polskich podmiotów, które to wcześniej emitowały takie bony.(...)”

W udzielonej odpowiedzi przedstawiciela Ministra Rozwoju i Finansów z 26 lipca 2017 r., nr DD3.054.28.2017.IMD jednakże wskazano, że w przedmiotowym zwolnieniu nic się nie zmieni. W odpowiedzi wyjaśniono, że pomysł włączenia do zwolnienia także bonów i talonów towarowych pojawił się już w roku 2009 i wtedy też postanowiono o jego odrzuceniu, a to dlatego, że takie rozwiązanie nie preferuje żadnej grupy dostawców, w tym sieci wielko-powierzchniowych i stwarza większe szanse, że jakaś część zakupów za otrzymane środki pieniężne zostanie dokonana w drobnym handlu, firmach branży spożywczej, czy nawet turystycznej i rekreacyjnej.

Osoba otrzymująca bon z reguły dokonuje zakupów w określonej sieci sklepów, co z kolei ogranicza swobodę wyboru sprzedawcy. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na wejście do systemu rozliczeń dokonywanych za pomocą bonów znaleźliby się w gorszej sytuacji niż ci, którzy do takiego sytemu przystąpili, co z kolei mogłoby doprowadzić do zachwiania warunków konkurencyjności na rynku i różnicować sytuację przedsiębiorców

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: