eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany 2018 gdy praca na etacie

Ryczałt ewidencjonowany 2018 gdy praca na etacie

2017-12-11 11:51

Ryczałt ewidencjonowany 2018 gdy praca na etacie

Nowe wyłączenie z ryczałtu ewidencjonowanego © volis61 - Fotolia.com

Ci, którzy decydują się na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym swojej firmy, muszą pamiętać o ograniczeniach, jakie nakłada na nich ustawodawca. Jedno z nich tyczy się wykonywania usług bądź sprzedaży towarów dla swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Z początkiem 2018 ograniczenie to ewoluuje obejmując znacznie szersze grono przedsiębiorców.

Przeczytaj także: Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r.

Ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym w art. 8 ust. 1 pkt 6 mówi, że opodatkowania ryczałtem nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

W przypadku gdy podatnik nie zamierza wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, może do dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Gdy następnie podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
Wykonanie danej czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w ramach prowadzonej firmy pozbawia zatem prawa do ryczałtu ewidencjonowanego, ale dopiero od wykonania tej czynności, a nie za cały rok podatkowy.

fot. volis61 - Fotolia.com

Nowe wyłączenie z ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałtowiec, który sprzedaje towary bądź świadczy usługi na rzecz swojego obecnego bądź byłego pracodawcy, trafi prawo do tej formy opodatkowania. Do tej pory wspomniane ograniczenie obejmowało jednakże wyłącznie nowe firmy w pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej. Od 2018 r. to się zmieni.


Ograniczenie takie jednakże jest ograniczone w czasie. Z jednej strony obejmuje jedynie dwa lata podatkowe pracy na etacie (czyli rok rozpoczęcia działalności i rok poprzedni). Z drugiej strony ograniczenie to obowiązuje jedynie przedsiębiorcę tylko przez jeden rok - czyli ten, w którym rozpoczął on prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawodawca wyraźnie wskazuje tutaj wyłącznie na podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 01.04.2014 r. nr ILPB1/415-27/14-2/IM wskazał, że przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, który w trakcie prowadzenia firmy (otwartej w 2012 r.) podpisał umowę o pracę na czas określony (w 2013 r.), po czym po zakończeniu tej umowy świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie, co czynności wykonywane w ramach umowy o pracę, nie traci prawa do tej formy opodatkowania.

Przy określaniu prawa do ryczałtu z uwagi na powyższe wyłączenie należy zatem brać pod uwagę wykonywanie usług bądź sprzedaż towarów na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku, w którym przedsiębiorca otworzył firmę oraz w roku poprzedzającym, przy czym ograniczenie to stosuje jedynie w pierwszym roku swojej działalności gospodarczej.

Zmiana od 2018 r.


W 2018 r. ograniczeniem takim zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy, a nie jedynie nowe firmy. Znowelizowany przepis będzie bowiem wskazywał, że jeżeli podatnik prowadzący (a nie rozpoczynający prowadzenie) działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W dalszym ciągu zatem przed uzyskaniem opisanych przychodów podatnicy będą mogli korzystać z opodatkowania ryczałtem i zachowają prawo do tej formy rozliczeń do dnia poprzedzającego uzyskanie tych przychodów. Wyłączenie z opodatkowania ryczałtem z uwagi na współpracę z byłym bądź obecnym pracodawcą obejmie jednakże nie tylko nowe firmy, ale także podmioty już istniejące. Dodajmy, że ograniczenie w takim kształcie obowiązuje od wielu lat w zakresie opodatkowania podatkiem liniowym.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: