eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › 50% koszty uzyskania przychodu w 2018 r.

50% koszty uzyskania przychodu w 2018 r.

2017-12-12 13:05

50% koszty uzyskania przychodu w 2018 r.

Artysta będzie miał prawo do wyższych kosztów © Maksim Shebeko - Fotolia.com

Twórcy czy artyści są uprawnieni umniejszać swoje przychody podatkowe o koszty określone ryczałtowo w większym stopniu aniżeli inni podatnicy. Koszty takie wynoszą bowiem aż 50% uzyskanych przychodów. Ustawodawca przewidział jednak maksymalny limit takiego odliczenia, który od przyszłego roku idzie ostro w górę.
Ustawodawca promuje twórców oraz artystów. Mogą oni bowiem do uzyskiwanych przychodów stosować stosunkowo wysokie koszty uzyskania przychodu - w porównaniu z innymi grupami zawodowymi - w wysokości aż 50% uzyskanych przychodów. Jest to kwota ryczałtowa, dzięki czemu nie trzeba tutaj zbierać rachunków potwierdzających koszty faktycznie poniesione. Od reguły tej występują wprawdzie dwa wyjątki: działalność gospodarcza oraz rozliczanie się z faktycznych wydatków (gdy te są wyższe niż koszty ryczałtowe), lecz nimi nie będziemy się dzisiaj zajmować.

Szczegóły w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów określa art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).
Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:
  1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
  2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
  3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

fot. Maksim Shebeko - Fotolia.com

Artysta będzie miał prawo do wyższych kosztów

W przyszłym roku limit 50% kosztów uzyskania przychodów stosowanych przez twórców i artystów zostanie podwojony. Dodatkowo w ustawie znajdzie się wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.


Przy określaniu prawa do tych kosztów większego znaczenia nie ma stosunek prawny, na podstawie którego wypłacane jest wyżej określone wynagrodzenie. Może to być zatem zarówno umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło (kojarzona najczęściej z tymi kosztami), czy wręcz też umowa o przeniesienie prawa własności wynalazku bądź inna.

Sposób obliczania takich kosztów również nie nastręcza większych kłopotów. Co do zasady bowiem będzie to 50% wartości samego przychodu (z zastrzeżeniem opisanego wyżej pkt 3, w którym to przychód w pierwszej kolejności pomniejsza się o ZUS-y).

Niestety koszty takie są limitowane. Art. 22 ust. 9a updof mówi tutaj, że w roku podatkowym łączne 50% koszty uzyskania przychodów ze wskazanych tytułów nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (chodzi tutaj oczywiście o sumę przychodów z wszystkich trzech wypunktowanych tytułów w ramce). Granica ta wynosi obecnie (i będzie w przyszłym roku) 85 528 zł, w związku z czym limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi 42 764 zł.

Co się dzieje po jego przekroczeniu? Mówiąc w uproszczeniu - kosztów nie ma. Nie można ich bowiem zastąpić innymi kosztami ryczałtowymi w niższej wysokości (czy to określonymi procentowo czy kwotowo). Dopuszczalne jest tutaj jedynie rozliczanie kosztów faktycznie poniesionych, co jednak wiąże się z ich odpowiednim udokumentowaniem (rozwiązanie takie stosuje się w PIT rocznym a nie u płatnika na etapie liczenia zaliczek na podatek).

Nowy limit i doprecyzowanie przepisów.


W przyszłym roku podatnikom korzystającym z takich kosztów będzie lżej. Ustawodawca postanowił bowiem podnieść ich limit do kwoty dwukrotnie wyższej, czyli 85 528 zł. Ustawodawca pokusił się przy tym o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych (pkt 3 ramki). Jest to mianowicie działalność (nowo dodany art. 22 ust. 9b updof):
  1. twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowa oraz naukowo-dydaktyczna;
  3. artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że powyższa lista stanowi katalog zamknięty rodzajów działalności, do których mogą mieć zastosowanie koszty 50%.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: