eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r.

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r.

2017-10-16 13:30

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2018 r.

Mniej formalności przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym © Kurhan - Fotolia.com

Na przyszły rok Resort Rozwoju i Finansów szykuje zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego. Niestety tylko część z nich można zaliczyć do korzystnych dla podatników. Ucierpią rozliczający ten podatek od przychodów z najmu. Pewne przywileje zyskają jednak wszyscy.

Przeczytaj także: W 2018 r. kwota wolna od podatku w PIT w górę

Najem na ryczałcie w 2018 r.


Pierwszy projekt (druk 1878) wpłynął do sejmu 4 października i w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego mówi o zmianach w rozliczaniu przychodów z prywatnego najmu oraz zasadach składania oświadczeń o wyborze tej formy opodatkowania.
Nowelizacja zakłada, że uzyskujący przychody z najmu nadal będą mogli rozliczać z tego tytułu podatek liczony wg stawek ryczałtu ewidencjonowanego i to bez względu na wysokość tego przychodu. Ograniczone jednakże zostanie stosowanie stawki 8,5% do tych przychodów.

Projekt wskazuje, że 8,5% stawka ryczałtu będzie mieć zastosowanie jedynie do przychodów z najmu w wysokości nieprzekraczającej w skali roku 100.000 zł. Nadwyżka przychodu ponad ten limit zostanie opodatkowana 12,5% stawką ryczałtu.
Małżonkowie na cenzurowanym
Powyższy limit niższego ryczałtu przysługuje odrębnie każdemu podatnikowi. Wyjątkiem są małżonkowie. Ci nie obniżą podatku przez odrębne rozliczanie przychodów z najmu przez każdego z nich osobno. Tutaj bowiem jeden limit ma dotyczyć łącznie obojga małżonków.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu


Druga z planowanych zmian dotyczy sposobu składania oświadczenia o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania. Nowelizacja zakłada, że oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, najmu czy sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, podatnicy będą mogli złożyć z wykorzystaniem ministerialnie określonego wzoru

fot. Kurhan - Fotolia.com

Mniej formalności przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym

8,5% stawka ryczałtu na najem tylko dla przychodu do 100.000 zł, a nadwyżka ze stawką 12,5%. Dłuższy czas na składanie oświadczeń o wybranej formie opodatkowania, uproszczenia ewidencyjne czy wprowadzenie ulgi na złe długi w podatku dochodowym - to tylko niektóre ze zmian, jakie chce nam zafundować ustawodawca.


Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, najmu oraz ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, podatnicy będą mogli złożyć z wykorzystaniem wzoru oświadczenia określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W przypadku małżonków uzyskujących przychody z najmu, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich, oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczania przychodów z najmu również będzie mogło być złożone z wykorzystaniem wzoru oświadczenia/zawiadomienia określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
- czytamy w uzasadnieniu do projektu

O zawarciu umowy z biurem rachunkowym nie trzeba będzie zawiadamiać


Obecne regulacje ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym wskazują, że jeżeli prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem zawiadomić o tym właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego, podając w nim nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Zawiadomienie takie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym bądź składając w gminie aktualizację na CEIDG-1.

Nowelizacja przewiduje uchylenie tego obowiązku. W efekcie ryczałtowcy nie będą zawiadamiać urzędników o tym, że kto inny prowadzi ich dokumentację.

Mniej obowiązków, dłuższe terminy


Drugi projekt zmian znajduje się jeszcze w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Nosi on roboczy tytuł ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (numer wykazu: UD278).

I tak nowelizacja zakłada, że podatnicy chcący skorzystać z opodatkowania ryczałtem pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania będą składali właściwemu dla siebie urzędowi skarbowemu do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty w tym roku podatkowym pierwszy przychód albo do końca roku, jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty dopiero w grudniu (obecnie wybór taki w przypadku istniejących firm możliwy jest tylko do 20 stycznia danego roku podatkowego).
Warto wiedzieć
Tożsame rozwiązanie ma się znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy zyskają zatem dłuższy czas na zmianę formy opodatkowania - w najgorszym przypadku aż o miesiąc, a w skrajnych sytuacjach prawie o rok.

W ten sam sposób będzie określany także termin na złożenie oświadczenia przez małżonków uzyskujących przychody z prywatnego najmu o opodatkowaniu ich całości przez jednego z nich.

Nadto przed upływem tak określonego terminu będzie można zrezygnować z wybranej formy opodatkowania i zmienić ją na inną. Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana i budzi liczne kontrowersje.

Dużo mniej obowiązków dokumentacyjnych


Podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym muszą prowadzić ewidencję wyposażenia, wykaz środków trwałych, corocznie sporządzać spis z natury (a niekiedy także w trakcie roku) czy prowadzić karty przychodów, gdy zatrudniają pracowników na umowy o pracę.

Nowelizacja zakłada, że z powyższych obowiązków pozostanie prowadzenie jedynie wykazu środków trwałych. Natomiast ewidencja wyposażenia, spis z natury czy karty przychodów pracowników mają zniknąć z obowiązków przedsiębiorcy. W przepisach zachowa się natomiast obowiązek sporządzenia wykazu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, a pozostałych na dzień jej likwidacji bądź na dzień zmiany wspólnika.

Ulga na złe długi w PIT, CIT i PPE?


Na zakończenie dodajmy, że do ustaw o podatku dochodowym ma trafić rozwiązanie bardzo zbliżone do ulgi na złe długi obowiązującej w podatku VAT. Otóż wierzyciel, któremu dłużnik nie zapłaci w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu płatności danej wierzytelności, będzie mógł pomniejszyć o nią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.
Z kolei dłużnik, który we wskazanym terminie nie dokona zapłaty, nieuregulowane zobowiązanie będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania.

Po uregulowaniu zapłaty wierzyciel będzie musiał dokonać ponownego zwiększenia podstawy opodatkowania (jeżeli wcześniej dokonał jej korekty) a dłużnik zostanie uprawniony do zmniejszenia swojej podstawy opodatkowania - w rozliczeniu za okres, w którym wierzytelność zostanie uregulowana.

Ulga ta będzie miała pewne dodatkowe warunki konieczne do spełnienia, aby z niej skorzystać tj.: nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce zarówno u wierzyciela jak i dłużnika, brak postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego wobec dłużnika czy okres, w którym będzie można skorzystać z ulgi (podobnie jak w VAT - nie będą mogły upłynąć tutaj więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktur lub zawarta umowa).

Rozwiązanie to ma być dostępne także w przypadku opodatkowania ryczałtu. Oczywiście u ryczałtowców korekcie będą podlegały jedynie wierzytelności a nie zobowiązania.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: