eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynajem nieruchomości przez małżonków na ryczałcie ewidencjonowanym

Wynajem nieruchomości przez małżonków na ryczałcie ewidencjonowanym

2018-10-10 13:51

Wynajem nieruchomości przez małżonków na ryczałcie ewidencjonowanym

Stawki ryczałtu od najmu nieruchomości © Andrey Popov - Fotolia.com

Prywatny najem na ryczałcie jest opodatkowany dwoma stawkami tego podatku – w zależności od wysokości uzyskanego przychodu. Limit owego przychodu odnosi się także do małżonków. W którym dokładnie momencie powinni oni przejść na wyższą stawkę podatku?

Przeczytaj także: Przychody z prywatnego najmu w 2018 r.

Załóżmy, że pomiędzy małżonkami występuje wspólność majątkowa, w ramach której wynajmują oni swoje nieruchomości. Każde z nich opłaca z tego tytułu odrębnie podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Dodatkowo każde z małżonków ma też nieruchomości należące do ich majątków odrębnych, które także są wynajmowane. Różne są jednak kwoty takiego najmu. W efekcie miesięczne przychody z najmu oraz wyliczony podatek są dla tych małżonków różne. Przekraczają one jednakże w roku w sumie 100.000 zł. W którym momencie małżonkowie powinni zacząć opłacać wyższy podatek?
Ryczałt ewidencjonowany generalnie jest przewidziany dla drobnych przedsiębiorców. Został on jednak dopuszczany także w przypadku osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (tzw. najem prywatny). Warto w tym miejscu również wspomnieć, że na ryczałcie ewidencjonowanym nie jest możliwe wynajmowanie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej – takie usługi zostały bowiem wprost wyłączone z tej formy opodatkowania w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.

Przy wyborze tej formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego należy pamiętać, że podatek jest naliczany od uzyskanego przychodu (a nie dochodu). W rachunku podatkowym nie są zatem uwzględniane koszty uzyskania przychodów.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Stawki ryczałtu od najmu nieruchomości

Prywatny najem nieruchomości może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Od 2018 r. ustawodawca przewidział jednak dla niego dwie stawki podatku: 8,5% i 12,5 gdy przychód taki przekroczy 100.000 zł. Każdemu podatnikowi przysługuje odrębny limit z tego tytułu, za wyjątkiem małżonków.Do końca 2017 r. stawka podatku dla takich przychodów wynosiła w każdym przypadku 8,5%, bez względu na ich wysokość (czy ilość oddanych w najem nieruchomości). Zmieniło się to jednak z początkiem roku 2018. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, stawka ryczałtu w wysokości 8,5% ma zastosowanie tylko do przychodów z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100.000 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wzrasta do 12,5%.
W przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody z prywatnego najmu, możliwe jest ich opodatkowanie przez tylko jednego z nich.

Wskazany limit 100.000 zł, po przekroczeniu którego wzrasta stawka podatku, co do zasady przysługuje odrębnie każdemu podatnikowi. Wyjątkiem są tutaj jednak małżonkowie. W ich przypadku limit dotyczy łącznie obojga małżonków i to bez względu na to, czy istnieje między nimi wspólność majątkowa.

Powyższego nie należy jednak rozumieć w ten sposób, że każdy z małżonków ma limit w wysokości 50.000 zł. Jest to bowiem limit łączny liczony od sumy osiąganych przez nich przychodów z najmu. W rezultacie w okresie, w którym suma przychodów z najmu małżonków przekroczy wspomniane wyżej 100.000 zł, powinni oni zapłacić częściowo podatek wg obliczonej stawki 8,5% (liczone od tej części przychodu, która mieści się w limicie 100.000 zł) a częściowo wg stawki 12,5% (od nadwyżki ponad 100.000 zł) – nawet, gdy przychody jednego z nich będą niższe od 50.000 zł, ale drugi małżonek z tego tytułu „zarobił” odpowiednio więcej.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: