eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot VAT w 25 dni bez zapłat za faktury?

Zwrot VAT w 25 dni bez zapłat za faktury?

2018-04-26 13:22

Zwrot VAT w 25 dni bez zapłat za faktury?

W lipcu nowy szybszy zwrot podatku VAT © sosiukin - Fotolia.com

Z początkiem lipca do ustawy o VAT trafią przepisy, które wprowadzą nowy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. VAT będzie można odzyskać stosunkowo szybko i to bez nadmiernej biurokratyzacji. Niestety zadysponowanie tym zwrotem nie będzie tak dowolne, jak w przypadku zwrotu tradycyjnego.

Przeczytaj także: System podzielonej płatności a przyspieszony zwrot podatku VAT

Ustawa o VAT w art. 87 ust. 2 mówi, że jeżeli w złożonej deklaracji występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnik może otrzymać zwrot takiej różnicy na własne konto bankowe. Fiskus na dokonanie tego zwrotu (w przypadku występowania sprzedaży opodatkowanej albo niepodlegającej opodatkowaniu) ma jednak aż 60 dni. Dodatkowo w bardzo wielu przypadkach termin ten może zostać wydłużony. O ile? W zasadzie w nieskończoność, o ile orgab ma (a przynajmniej powinien mieć) ku temu powody.
O tym, jak fiskus wydłuża termin zwrotu VAT, pisaliśmy m.in. w artykule: Zwrot podatku VAT nawet po 8 latach?

fot. sosiukin - Fotolia.com

W lipcu nowy szybszy zwrot podatku VAT

W lipcu zaczną obowiązywać nowe regulacje w VAT w zakresie podzielonej płatności. Wprowadzą one też do ustawy nowy (obok obecnie występujących) zwrot podatku VAT w ciągu 25 dni. Wszystko wskazuje na to, że to rozwiązanie nie będzie miało tak wielu warunków przyspieszonego zwrotu VAT, jakie trzeba spełniać obecnie. Niestety zwrot taki nastąpi na rachunek VAT, a zgromadzone na nim środki mogą służyć tylko ściśle określonym celom.


Podstawowy termin zwrotu podatnik może jednak skrócić - do tylko 25 dni.
Na wniosek podatnik fiskus zwróci VAT w tak krótkim terminie, ale pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki (art. 87 ust. 6 ustawy o VAT):
 1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji (czyli kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji), wynikają z:
  a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego bądź w SKOK-u - zgłoszonych fiskusowi,
  b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 2. kwota podatku „do przeniesienia” wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zgłoszonych fiskusowi,
 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Należy przy tym pamiętać, że także i tutaj organ podatkowy może zdecydować o przedłużeniu terminu zwrotu, jeżeli uzna to za zasadne.

Prościej przy podzielonej płatności


Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy o VAT trafią przepisy regulujące zasady stosowania podzielonej płatności w tym podatku. Wprowadzą one jednocześnie nowy rodzaj rachunku bankowego czy w SKOK-u, tj. rachunek VAT.
Szerzej o rachunku VAT pisaliśmy m.in. w artykule: Split payment czyli czym jest rachunek VAT?, a o samym stosowaniu podzielonej płatności w artykule Split payment w VAT od lipca 2018 r.

Nowe przepisy zmienią też dotychczasowe brzmienia art. 87 ustawy o VAT regulującego zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika. Zgodnie z nowo dodanym art. 87 ust. 6a ustawy podatnik będzie mógł wnioskować o zwrot tego podatku w terminie 25 dni od złożenia deklaracji na rachunek VAT na rachunek VAT, a fiskus taki wniosek będzie musiał uwzględnić.

Rozwiązanie takie będzie miało swoje zalety, ale niestety i wady.
Zacznijmy od tych pierwszych. Przede wszystkim, co potwierdzają także projektodawcy nowelizacji, wniosek taki (czyli o zwrot podatku w ciągu 25 dni) fiskus będzie musiał spełnić bez możliwości przedłużenia terminu zwrotu (jak to ma miejsce przy zwrotach w „zwykłym trybie”). Szerzej o powyższym pisaliśmy w artykule: System podzielonej płatności a przyspieszony zwrot podatku VAT.

Drugą niewątpliwą zaletą wydaje się być brak obowiązku spełniania wszystkich warunków wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT (patrz ramka wyżej). Celem wyjaśnienia należy tutaj dodać, że nowy art. 87 ust. 6a ustawy o VAT będzie odrębną opcją do wyboru w celu uzyskania zwrotu podatku VAT, a nie uzupełnieniem czy zastąpieniem obecnego 25-dniowego terminu zwrotu. W żadnym miejscu ustawodawca też nie wskazał, iż przy tym zwrocie konieczne jest spełnienie warunków wynikających z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Mówiąc zatem innymi słowy, podatnik nie będzie tutaj musiał udowadniać, że dokonał zapłaty faktur, w stosunku do zakupów, o zwrot z których wnioskuje. Wydaje się też, że kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji będzie mogła przekroczyć limit 3 tys. zł, czy wreszcie nie będzie tutaj limitowana wartość zobowiązań regulowana w inny sposób niż przelewem bankowym (czy w SKOK-u).

Jakie zatem są wady nowego zwrotu VAT w ciągu 25 dni? Otóż zwrot taki zostanie dokonany na rachunek VAT podatnika. Zgromadzonymi na takim rachunku środkami finansowymi podatnik będzie natomiast mógł dysponować w bardzo ograniczonym zakresie (co do zasady tylko w celu regulowania swoich zobowiązań z tytułu tego podatku, czy to na rzecz swoich dostawców/usługodawców czy fiskusa). Mimo zatem szybkiego uzyskania pieniędzy przedsiębiorca nie zapłaci nimi np. swoim pracownikom, nie ureguluje swoich innych zobowiązań publiczno-prawnych czy nie zapłaci wierzycielom (z wyjątkiem VAT wykazanego na fakturach zakupu).
Nowy 25 dniowy zwrot podatku na rachunek VAT podatnika będzie dodatkowym sposobem na uzyskanie zwrotu z urzędu skarbowego, obok obecnie występujących rozwiązań, a nie je zastępującym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: