eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż składników majątku firmy dla pracowników

Sprzedaż składników majątku firmy dla pracowników

2018-05-23 13:39

Sprzedaż składników majątku firmy dla pracowników

Nie zaniżaj ceny sprzedając pracownikowi © photographyfirm - Fotolia.com

Wyjaśnić należy, że pracodawca ustalając wysokość przychodu z tytułu sprzedaży danego składnika majątku na rzecz pracownika powinien mieć na uwadze, ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) zasady ustalania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Przeczytaj także: Jak ustalić dochód na sprzedaży środka trwałego?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PDOP, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

fot. photographyfirm - Fotolia.com

Nie zaniżaj ceny sprzedając pracownikowi

Sprzedaż majątku firmowego na rzecz pracowników powinna odbywać się w warunkach rynkowych, co oznacza, że sprzedawca nie powinien tutaj bez uzasadnienia (np. w postaci większego zużycia danego składnika majątku czy jego uszkodzenia) obniżać jego wartości. Jeżeli to zrobi, fiskus będzie mógł zakwestionować niższą cenę.


Zasadniczo więc, cena sprzedaży powinna kształtować się na poziomie nie odbiegającym w znacznym stopniu od cen rynkowych. Wartość rynkową rzeczy określa się natomiast na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku (art. 14 ust. 2 ustawy o PDOP).
Przy braku spełnienia powyższych warunków, organ podatkowy, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o PDOP, wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego.

Zalecane jest zatem gromadzenie przez podatników dokumentacji, z której wynikałaby zasadność ustalania ceny sprzedaży środka trwałego na rzecz pracownika na danym poziomie. W przypadku bowiem braku możliwości wykazania, iż cena sprzedaży odbiega od ceny rynkowej w sposób nieznaczny, czy też wysokość ceny związana jest ze stopniem zużycia rzeczy, po stronie pracodawcy wystąpi ryzyko określenia przez organ podatkowy przychodu podlegającego opodatkowaniu na mocy art. 14 ustawy o PDOP.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: