eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kasa fiskalna: sprzedaż towarów dla działalności nierejestrowej

Kasa fiskalna: sprzedaż towarów dla działalności nierejestrowej

2018-10-16 13:40

Kasa fiskalna: sprzedaż towarów dla działalności nierejestrowej

Kasa fiskalna, czyli działalność nierejestrowa w podatku VAT © pandit - Fotolia.com

Gdy miesięczne przychody nie przekraczają połowy wartości wynagrodzenia minimalnego, możliwe jest "prowadzenie firmy" bez jej rejestracji. Rozwiązanie takie z jednej strony pozwala uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych w postaci chociażby składek należnych do ZUS, z drugiej jednak, z uwagi na stosunkowo młode przepisy, wywołuje problemy interpretacyjne.

Przeczytaj także: Działalność nierejestrowana - na czym polega i z czym się wiąże?

Firma czy jej brak?


Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorcą jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

To definicje wynikające z art. 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta wskazuje też, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z jednej strony zatem taka działalność spełnia definicję „działalności gospodarczej” niemniej pod pewnymi warunkami nie jest jako taka traktowana. Warunki te to odpowiednio niski miesięczny przychód i brak prowadzenia firmy przez określony czas (w tym także w formie spółki osobowej).

Osoba prowadząca działalność nierejestrową zatem zachowuje się jak przedsiębiorca, ale nie ciążą na niej obowiązki związane z prowadzeniem firmy, w tym także finansowe w postaci chociażby opłacania składek do ZUS z tego tytułu. Nie trzeba jej też rejestrować.

fot. pandit - Fotolia.com

Kasa fiskalna, czyli działalność nierejestrowa w podatku VAT

Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców działalność nierejestrowa nie jest działalnością gospodarczą. Jako taka nie jest też traktowana w PIT. Inaczej jest w podatku VAT. Tutaj osoba ją prowadząca staje się podatnikiem VAT, w tym na ogół korzystającym ze zwolnienia od tego podatku. Sprzedaż na rzecz takiego podmiotu winna w związku z tym być dokumentowana fakturami a nie paragonami.


Zarobione z takiej działalności pieniądze są jednak opodatkowane. W odróżnieniu od „zwykłych” firm nie ma tutaj za to wyboru formy rozliczania podatków.
Szerzej o opodatkowaniu dochodów z działalności nierejestrowej pisaliśmy m.in. w artykule Działalność nierejestrowa: przychód w PIT i obrót w VAT.

Przy tego typu działalności podatek dochodowy zawsze jest płatny od uzyskanego dochodu. Tym jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Dlatego warto gromadzić tutaj dokumenty potwierdzające ponoszone koszty.

Sprzedaż na rzecz osoby prowadzącej działalność nierejestrową w podatku VAT


Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT na kasie fiskalnej należy ewidencjonować sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Przedmiotem ewidencjonowania są tutaj określone czynności (w postaci sprzedaży towarów bądź świadczenia usług) wykonywane na rzecz ściśle określonych odbiorców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Wyżej natomiast wyjaśniliśmy, że zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców działalność nierejestrowa nie jest działalnością gospodarczą. Czy to oznacza, że sprzedawca stosujący w swojej firmie kasę fiskalną, sprzedaż dla takich podmiotów winien obowiązkowo ewidencjonować na tym urządzeniu?

Co ustawa, to definicje


Nie tylko ustawa Prawo przedsiębiorców zawiera definicję działalności gospodarczej. Ta znajduje się także w ustawie o VAT i to tą definicją należy się kierować w przypadku stosowania przepisów VAT-owskich.
W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych (ust. 2 cytowanego przepisu).

Dla celów podatku VAT zatem osoba prowadząca działalność nierejestrową spełnia definicję podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Działalność taka jednakże zasadniczo może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, np. ze zwolnienia podmiotowego, przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku nie przekracza 200.000 zł (od zwolnienia tego występują oczywiście pewne wyjątki).

Podsumowując na potrzeby podatku VAT podmiotów wykonujących działalność nierejestrową nie można zaliczyć do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W efekcie sprzedaż towarów czy świadczenie usług na ich rzecz nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej. Podmiotowi takiemu należy wystawić fakturę VAT dokumentującą zawartą transakcję i wykazać ją w rejestrze sprzedaży, a także przekazywanemu do fiskusa JPK_VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: