eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › W 2020 r. każdy podatnik będzie miał w urzędzie odrębne konto bankowe?

W 2020 r. każdy podatnik będzie miał w urzędzie odrębne konto bankowe?

2019-10-29 13:39

W 2020 r. każdy podatnik będzie miał w urzędzie odrębne konto bankowe?

Przelew podatków na jedno konto bankowe? © whitelook - Fotolia.com

Wzorem ZUS, w urzędach skarbowych każdy podatnik będzie miał odrębne konto bankowe, na które będzie wpłacał należne daniny. Nie będzie to jednak wspólny rachunek bankowy dla urzędu skarbowego oraz ZUS. Nie wszystkie podatki trafią też na jedno konto.

Przeczytaj także: Mikrorachunek podatkowy: regulowanie zobowiązań przy spółce osobowej

Dodany z dniem 1 stycznia 2020 r. art. 61a Ordynacji podatkowej będzie wskazywał:
§ 1. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
§ 2. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:
  1. sumę kontrolną;
  2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
  3. identyfikator podatkowy.
§ 3. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym.

O 1 stycznia 2020 r. zostanie zatem wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy, który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. W zamyśle projektodawców zmiana ta ma ułatwić życie podatnikom. Aktualnie bowiem każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia poszczególnych dochodów. Powstanie zobowiązania w podatkach PIT i CIT powoduje obowiązek dokonania wpłat na różne rachunki bankowe. Zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika również wiąże się z potrzebą dokonywania płatności na właściwe rachunki bankowe właściwego (nowego) urzędu skarbowego (które każdorazowo trzeba wyszukać).
Powyższe zmiany mają przyczynić się do wyeliminowania tych uciążliwości oraz zwiększyć komfort podatnika w obszarze dokonywania płatności, zaoszczędzić mu czas czy zminimalizować ryzyko nieprawidłowego przekazania wpłat.

fot. whitelook - Fotolia.com

Przelew podatków na jedno konto bankowe?

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie indywidualnych rachunków bankowych dla poszczególnych podatników, na które ci będą wpłacać podatki dochodowe, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe. W zamyśle wprowadzone rozwiązanie ma ułatwić życie podatnikom. Ci jednak powinni pamiętać, że nowe rachunki nie będą służyć do regulowania wszystkich danin.


Ustawodawca określił tutaj strukturę numeru indywidualnego rachunku podatkowego, który będzie zawierał sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy. Identyfikacja podatnika lub płatnika w sposób jednoznaczny jest możliwa jedynie po identyfikatorze podatkowym, tj. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest to numer PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów – NIP, stąd konieczność użycia wskazanych numerów w strukturze indywidulanego rachunku podatkowego.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że indywidualny rachunek podatkowy będzie służył wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego. Indywidualny rachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat podatników. Zwroty nadpłat nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak jak dotychczas na rachunki bankowe zgłoszone przez podmiot dany podmiot do urzędu skarbowego.

Należy też zauważyć, że nowe indywidualne rachunki podatkowe nie będą służyć do regulowania wszystkich podatków, a jedynie PIT, CIT i VAT. Podatki lokalne (np. transportowy, od nieruchomości) czy akcyza – będą regulowane na starych zasadach. Na nowe konto nie należy też wpłacać składek ZUS. Z drugiej strony wydaje się, że zmiana będzie dotyczyć zarówno wpłat bieżących, jak i zaległości, a także wpłat z tytułu korekt za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: