eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Płacisz za faktury gotówką w banku? Fiskus zakwestionuje koszty

Płacisz za faktury gotówką w banku? Fiskus zakwestionuje koszty

2020-10-27 13:46

Płacisz za faktury gotówką w banku? Fiskus zakwestionuje koszty

Płatność gotówką © Bartlomiej Zyczynski - Fotolia.com

Załóżmy, że firma X nabyła od kontrahenta krajowego towary za kwotę brutto 30.000 zł. Transakcja ta została udokumentowana jedną fakturą VAT. Nabywca zobowiązanie za dokonany zakup zamierza uregulować poprzez wpłacenie w banku gotówki na rachunek bankowy sprzedawcy. Czy przy takim sposobie postępowania firma X zachowa prawo do rozliczenia kosztów podatkowych?

Przeczytaj także: Umowa ramowa na świadczenie usług: ważny rachunek bankowy znany fiskusowi

Wpłata gotówki w banku zdaniem fiskusa nie wypełnia warunków dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. W rezultacie zakup towarów nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodu.

Co mówią przepisy?


Przepisy ustaw o podatku dochodowym, tj. art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i odpowiednio art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wskazują, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca danej transakcji, określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przytoczony art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje natomiast, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

fot. Bartlomiej Zyczynski - Fotolia.com

Płatność gotówką

Gotówkowe opłacanie w banku faktur nie zawsze jest dobrym pomysłem


Wpłata gotówki za dokonane zakupy w banku bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.140.2020.2.PB uznał, że:

„(…) obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy również przypadku, gdy strony umowy o wartości przekraczającej 15 000 zł dokonują w ramach tej umowy częściowych płatności lub też przyjmują częściowe płatności o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł. Zgodnie z cytowanym powyżej art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców, płatność za zakupione towary powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, tj. zostać przelana z rachunku bankowego Wnioskodawcy na rachunek bankowy kontrahenta. Tylko w takim przypadku płatność (płatności dokonane w ramach transakcji) może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Zapłata z tytułu zakupionych przez Wnioskodawcę środków farmaceutycznych poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy dostawcy nie spełnia warunków dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Tym samym w sytuacji gdy dokonywane w ramach rozliczenia transakcji wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy kontrahenta przekraczają łącznie kwotę 15 000 zł, znajduje zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(…)”

Również na stronie internetowej zamieszczono wyjaśnienia, zgodnie z którymi wpłata gotówki na rachunek bankowy albo wykonanie przelewu pocztowego nie jest traktowane jako płatność bezgotówkowa, co zaprezentowana na przykładach

„(…) Przykład
Tomasz prowadzi sklep. Od Krzysztofa – zaprzyjaźnionego stolarza, który prowadzi działalność z synem w formie spółki jawnej - zamówił nowe regały do sklepu o wartości 18 000 złotych. Krzysztof nalega, żeby zapłaty dokonać przekazem pocztowym – Tomasz wpłaci w placówce Poczty Polskiej gotówkę, którą listonosz przyniesie do siedziby firmy Krzysztofa.

Takie działanie jest nieprawidłowe. Limit określony w ustawie Prawo przedsiębiorców. Tomasz ma obowiązek dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, a przedsiębiorstwo Krzysztofa ma obowiązek przyjąć płatność w taki sposób.

Przykład
Krzysztof prowadzi komis samochodowy. Jedzie do Niemiec, żeby w tamtejszym komisie prowadzonym przez Horsta, kupić samochód o wartości 7000 euro. Podczas jazdy próbnej podejmuje decyzję o zakupie. Krzysztof słyszał o ograniczeniach dotyczących płatności gotówką, więc razem z Horstem jadą do oddziału banku, żeby wpłacić 7000 euro na rachunek niemieckiego sprzedającego.

Krzysztof postępuje nieprawidłowo. Jako polski przedsiębiorca dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy ma obowiązek dokonać jej za pośrednictwem rachunku płatniczego. Wpłata gotówki w banku na rachunek sprzedającego nie spełnia tego warunku.(…)”


Reasumując dokonanie zapłaty za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł czy to gotówką na rachunek bankowy sprzedawcy czy przekazem pocztowym, pozbawi kupującego prawa do rozliczenia takich zakupów w kosztach podatkowych.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: