eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Już można sprawdzać mikrorachunki podatkowe na 2020 r.

Już można sprawdzać mikrorachunki podatkowe na 2020 r.

2019-12-02 12:32

Już można sprawdzać mikrorachunki podatkowe na 2020 r.

Mikrorachunek do wpłacania podatków w 2020 r. © whitelook - Fotolia.com

Z początkiem przyszłego roku zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Wpłacane będą na niego takie podatki jak PIT, CIT czy VAT. Już teraz każdy może sprawdzić, jak będzie wyglądał jego mikrorachunek.

Przeczytaj także: Pamiętaj! Płać podatki na mikrorachunek podatkowy

Obecnie każdy organ podatkowy ma odrębne konta bankowe właściwe do gromadzenia poszczególnych dochodów. W rezultacie przykładowo spółka z o.o., płacąca CIT, PIT (jako płatnik zaliczek) oraz VAT dokonuje wpłat podatków aż na trzy różne rachunki bankowe. Nadto zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika/płatnika skutkuje koniecznością dokonywania płatności na nowe konta właściwego (nowego) urzędu skarbowego. Należy o tym pamiętać przy każdorazowej zmianie właściwości organu podatkowego.

Od przyszłego roku ma się to jednak zmienić. Podstawowe podatki, takie ja PIT, CIT i VAT podatnik/płatnik będzie wpłacał tylko na jeden rachunek bankowy – indywidualnie mu przypisany (na wzór obecnych rozwiązań w ZUS). Mimo, że zmiany zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego roku, resort finansów udostępnił generator numerów tych rachunków na swojej stronie internetowej pod adresem: .
Numer rachunku można wygenerować po podaniu jednego z dwóch identyfikatorów:
  • PESEL, jeżeli jest się osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej bądź nie jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT
  • NIP – jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem VAT tudzież płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

fot. whitelook - Fotolia.com

Mikrorachunek do wpłacania podatków w 2020 r.

W 2020 r. każdy podatnik będzie wpłacał podstawowe podatki (PIT, CIT, VAT) na jedno wspólne, dedykowane mu konto bankowe. Taki mikrorachunek będzie stały. Zmiana właściwości organu podatkowego, spowodowana przykładowo przeprowadzką, nie będzie skutkować jego zmianą. Inne podatki będą płacone na dotychczasowe konta fiskusa.


UWAGA!
Resort finansów ostrzega, aby podawać poprawnie numer swojego identyfikatora podatkowego. To podatnik jest tutaj odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku. Należy też pamiętać, że wygenerowanie i prowadzenie takiego rachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami dla podatnika.

Numer mikrorachunku będzie stały i nie zmieni się np. w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego spowodowanej przeprowadzką.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Na „starych” zasadach będą natomiast w dalszym ciągu regulowane inne podatki (np. podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od spadków i darowizn).

Budowa indywidualnego rachunku podatkowego


Jak wyjaśnia resort finansów, mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków (tak samo jak inne rachunki bankowe).
K10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:
  • LK oznacza liczbę kontrolną,
  • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
  • Y=2, gdy użyjesz NIP,
  • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
  • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Mikrorachunek musi zawierać identyfikator podatkowy

Pomyłki w płatnościach


Niewątpliwie na początku nowe rozwiązanie wprowadzi pewien zamęt. Nieuniknione są też błędy we wpłatach na nowe mikrorachunki (wpłaty na nie ten rachunek, na który powinny wpłynąć pieniądze). Jak się wówczas zachować?

Jeśli podatnik sam się zorientuje, że popełnił błąd i chce go naprawić, powinien zgłośić się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Procedura wyjaśniania błędnej wpłaty będzie wyglądała analogicznie jak teraz.

Jeśli natomiast nie będzie innego podatnika o wskazanym identyfikatorze podatkowym, urząd skarbowy wezwie wpłacającego do wyjaśnienia wpłaty. Może się również zdarzyć, że wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika), zaś wpłacający otrzyma upomnienie, że zalega z podatkiem. W takim przypadku trzeba będzie udać się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem zapłaty.

Na mikrorachunek podatkowy regulowane będą też należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych, np. z tytułu składania korekt deklaracji VAT. W takich przypadkach podatnik w tytule przelewu zaznaczy, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.
PESEL zamiast NIP
Podatnik, który posiada obydwa identyfikatory a ma obowiązek posługiwania się NIP, powinien używać mikrorachunku podatkowego, który zawiera NIP. Jeśli jednak zdarzy się, że dokona wpłaty na mikrorachunek z PESEL, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy. Kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: