eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Split payment: Co zapłacisz z rachunku VAT?

Split payment: Co zapłacisz z rachunku VAT?

2019-10-28 13:57

Split payment: Co zapłacisz z rachunku VAT?

Z rachunku VAT zapłacisz składki ZUS i nie tylko © Jo Panuwat D - Fotolia.com

W listopadzie 2019 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. Do tej pory rozwiązanie to stosowane dobrowolnie przy wielu czynnościach stanie się obowiązkowe. W zamian rozszerza się katalog płatności, które będzie można wykonać z rachunku VAT.
Nie dobrowolny, a obowiązkowy przy handlu złomem, elektroniką, paliwami, świadczeniu usług budowlanych itp. transakcjach o wartości przekraczającej 15 tys. zł. Taki będzie mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019 r. Nowy załącznik nr 15 zawiera aż 150 pozycji czynności, do których przedsiębiorca będzie musiał go stosować.
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że wartość netto z faktury (faktur) zakupu trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy/usługodawcy, zaś kwota VAT na jego rachunek VAT. Taki sposób zapłaty jest dokonywany za pomocą specjalnego komunikatu przelewu, w którym obok kwoty brutto należy wskazać również wartość samego podatku.

Za błędy w rozliczaniu podzielonej płatności ustawodawca przewidział bardzo dotkliwe kary finansowe. Szerzej na temat sposobu działania podzielonej płatności pisaliśmy m.in. w artykule Sprzedaż złomu w ramach podzielonej płatności.

Cały zamysł tej metody polega na tym, aby podatek VAT trafiał na odrębne konto sprzedawcy. Obecnie (tj. do końca października 2019 r.) sposób wykorzystania gromadzonych tam środków jest bardzo okrojony. Mówiąc w uproszczeniu, pieniądze z konta VAT można wykorzystać tylko w dwojaki sposób: płacąc VAT do urzędu skarbowego lub płacąc VAT za dokonane zakupy kontrahentowi – na jego rachunek VAT. Szerzej o rozliczaniu środków na rachunku VAT pisaliśmy m.in. w artykule System podzielonej płatności: specyfika rachunku VAT

fot. Jo Panuwat D - Fotolia.com

Z rachunku VAT zapłacisz składki ZUS i nie tylko

Od listopada 2019 r. część przedsiębiorców zostanie zmuszona do rozliczania swoich zakupów w systemie podzielonej płatności. Zgromadzone na rachunku VAT środki finansowe będzie jednak można wykorzystać w szerszym zakresie. Ustawodawca pozwoli bowiem płacić nimi inne zobowiązania wobec fiskusa czy składki do ZUS.


Rachunek VAT od listopada 2019 r.


Wprowadzając obowiązkowy split payment z początkiem listopada 2019 r. ustawodawca da jednocześnie podatnikom szerszy zakres wykorzystywania środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT. Będzie bowiem można regulować nimi inne daniny publiczne.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 62b ust. 2 ustawy prawo bankowe, który zacznie obowiązywać z dniem 1 listopada 2019 r., obok płacenia VAT do skarbówki czy na rzecz kontrahentów, podatnik będzie mógł z rachunku VAT dokonać także w płaty na rachunek urzędu skarbowego:
  • podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
  • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności.

Nadto z rachunku VAT będą mogły też być regulowane należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń, oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli należności z tytułu składek przekazywanych do ZUS, w tym także składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych).Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: