eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sankcje finansowe za brak split payment

Sankcje finansowe za brak split payment

2019-11-28 12:39

Sankcje finansowe za brak split payment

Ile będą kosztować błędy w rozliczeniu split payment? © Jo Panuwat D - Fotolia.com

Z początkiem listopada część przedsiębiorców obowiązkowo musi stosować mechanizm podzielonej płatności. Tyczy się to zarówno dostawców jak i nabywców. Ten, kto się nie podporządkuje, musi liczyć się z sankcjami - nie tylko w podatku VAT.

Przeczytaj także: Rolnik ryczałtowy też może dostać sankcję w podatku VAT?

Zdaniem ustawodawcy zapłata za nabyte towary czy usługi w mechanizmie podzielonej płatności odgrywają bardzo istotną rolę w uszczelnianiu systemu poboru VAT-u. Split payment jest na tyle ważny, że za błędy w jego rozliczeniu przewidziano naprawdę surowe sankcje karne.
Dotychczas dobrowolny mechanizm podzielonej płatności stał się z dniem 1 listopada 2019 r. obowiązkowy w przypadku faktur dokumentujących sprzedaż towarów czy usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy wartość faktury przekracza limit 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku transakcji walutowych).

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:
  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

To obowiązki nabywcy. A jakie są dostawcy? Otóż ten powinien powiadomić nabywcę, że w taki sposób zapłaty należy dokonać poprzez umieszczenie na fakturze sprzedaży adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Nadto zapłatę w ten sposób powinien przyjąć.

Co grozi za niestosowanie podzielonej płatności przy zapłacie? Jeżeli niewywiązanie się z tego obowiązku stwierdzi fiskus, nałoży na nabywcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. Powyższego nie stosuje się, gdy sprzedawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z takiej faktury. Nadto w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

fot. Jo Panuwat D - Fotolia.com

Ile będą kosztować błędy w rozliczeniu split payment?

Mimo ustawowego obowiązku nie stosujesz mechanizmu podzielonej płatności (zarówno jako sprzedawca bądź nabywca)? Uważaj – fiskus nałoży na ciebie za takie uchybienia dodatkowe sankcje. I nie chodzi tutaj jedynie o te wynikające z ustawy o VAT, ale również z kodeksu karnego skarbowego. A te mogą iść nawet w miliony.


30% sankcja zostanie też naliczona sprzedawcy gdy organ stwierdzi, że ten na fakturze nie zawrze wspomnianej wyżej adnotacji o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Sankcja nie będzie miała zastosowania, gdy nabywca zapłaci za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności. Nadto w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, takiego dodatkowego zobowiązania podatkowego również nie będzie się ustalać.
Oczywiście podzieloną płatność muszą rozliczać jedynie podatnicy VAT. Jeżeli zatem nabywcą jest Kowalski nieprowadzący firmy, split payment nie będzie miał zastosowania.

Kary z kks


Na tym jednak nie koniec. Niewywiązanie się z nowych obowiązków może bowiem skończyć się także odpowiedzialnością karną skarbową. Podatnik, który wbrew wymogom nie dokona zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności, naraża się na grzywnę z kks w wysokości do 720 stawek dziennych (obecnie to nawet ponad 21 mln zł).
Sprzedawca, który nie zamieści na fakturze odpowiedniej adnotacji, musi liczyć się z sankcjami za nie podanie na niej wszystkich wymaganych prawem elementów. Wadliwa faktura może go kosztować grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (w tym roku maksymalnie 5,4 mln zł).

Oczywiście powyższe to maksymalne wymiary kar finansowych z kks za takie przewinienia (przy ich zakwalifikowaniu do przestępstw skarbowych). W większości przypadków będą to jednak przewinienia mniejszej wagi traktowane nie jako przestępstwa, a wykroczenia skarbowe. Grzywna z tego tytułu w tym roku – nakładana przez sąd, mieści się w widełkach 225 zł – 45 tys. zł, zaś mandatem karnym do 4,5 tys. zł.
Sankcje można nałożyć w przypadku winy umyślnej.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: