eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa 4.0: kontrola firmy na nowych zasadach

Tarcza antykryzysowa 4.0: kontrola firmy na nowych zasadach

2020-06-18 13:50

Tarcza antykryzysowa 4.0: kontrola firmy na nowych zasadach

Już niebawem zdalna kontrola firmy © Andrey Popov - Fotolia.com

Poszczególne tarcze antykryzysowe zgodnie z założeniami mają za zadanie udzielać wsparcie przedsiębiorcom, aby ci nie redukowali czy zamykali swoich firm. I o tych informacjach jest zdecydowana większość opracowań dotyczących tarczy antykryzysowej. Warto jednak wiedzieć, że tarcza 4.0 daje też nowe uprawnienia organom kontroli.
Za zgodą przedsiębiorcy kontrola będzie mogła zostać przeprowadzona zdalnie

Zasady przeprowadzania kontroli w firmach


Obecne zasady przeprowadzania kontroli w firmach reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Regulacje te wskazują m.in. w jakich miejscach winny odbywać się czynności kontrolne.
Art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców stanowi
1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
2. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
3. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ust. 2 i 3 nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Już niebawem zdalna kontrola firmy

Obecnie procedowana tarcza antykryzysowa (4.0) ma m.in. rozszerzyć zasady kontroli przedsiębiorców o kontrolę zdalną (za pomocą tradycyjnej poczty bądź narzędzi elektronicznej). Na takie rozwiązanie jednak kontrolowany będzie musiał się zgodzić, zaś organ dokonujący kontroli będzie do niego uprawniony tylko w wybranych przypadkach.


Nowe rozwiązanie: kontrola zdalna


Wśród przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0 znalazł się m.in. art. 64, który poszerza przytoczoną wyżej regulację art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców.
Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej

Wprowadzenie powyższego rozwiązania umożliwi zatem przeprowadzenie kontroli zdalnej (bądź jej części) u przedsiębiorcy (za pośrednictwem poczty bądź środków przekazu elektronicznego), co będzie niewątpliwym ułatwieniem dla urzędników w obecnej dobie pandemii koronawirusa, ale też ukłonem w stronę przedsiębiorców, którzy już od dłuższego czasu wskazywali, iż przeprowadzanie kontroli na miejscu jest często dla nich bardzo uciążliwe. Warto przy tym zwrócić uwagę, że przepis ten nie jest ograniczony w czasie. Oznacza to, że będzie on obowiązywał nie tylko w stanie obecnej epidemii, ale także po niej.

Niemniej przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w formie zdalnej będzie tutaj wymagać zgody przedsiębiorcy. Jeżeli ten jej nie wyrazi, kontrola w trybie zdalnym nie będzie mogła być przeprowadzona. Na tym nie koniec. Kontrola zdalna może bowiem zostać przeprowadzona:
  • jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub
  • przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Organ kontroli musi zatem ocenić, czy nastąpiła jedna z przesłanek przeprowadzenia zdalnej kontroli.

Spełnienie powyższych warunków jest niezwykle istotne. Zebrane bowiem w toku czynności wykonywanych zdalnie przez organ kontroli z naruszeniem opisanej regulacji nie będą stanowiły dowodu w postępowaniu kontrolnym.

Opisane zmiany jeszcze nie obowiązują. Ustawa jest obecnie procedowana (została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: