eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe w PIT i PKPiR

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe w PIT i PKPiR

2020-06-22 13:55

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe w PIT i PKPiR

Świadczenie postojowe w podatku dochodowym © apops - Fotolia.com

Świadczenie postojowe z ZUS to jedna z form wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Czy z otrzymanych pieniędzy trzeba się rozliczyć z fiskusem? Jak je wykazać w księdze podatkowej i co z wydatkami sfinansowanymi ze świadczenia? Na pytania te odpowiadamy poniżej.

Przeczytaj także: Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników

Świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku, a sfinansowane z niego wydatki należy ująć w PKPiR tak samo jak inne koszty

Świadczenie postojowe a przychód w PKPiR


Przedsiębiorcy, u których doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, a u których w związku z tym wystąpił spadek obrotów, mogą otrzymać z ZUS świadczenie postojowe (art. 15 zq i następne specustawy z dnia 2 marca 2020 r., Dz. U. 374 z późn. zm.).
W obecnym kształcie regulacje specustawy wskazują, że osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła ona prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Warto pamiętać, że do świadczenia postojowego uprawniony jest jedynie ten przedsiębiorca, który nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie postojowe zostało przy tym zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 52m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

fot. apops - Fotolia.com

Świadczenie postojowe w podatku dochodowym

Przedsiębiorca, u którego wystąpił przestój w prowadzeniu firmy spowodowany COVID-19 i któremu spadły z tego tytułu obroty, może ubiegać się o tzw. świadczenie postojowe z ZUS. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego. Sfinansowane z niego zakupy można natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.


W podatkowej księdze przychodów i rozchodów natomiast ewidencjonuje się zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Co do zasady zatem nie trzeba w nim ujmować przychodów wolnych od podatku. W celach informacyjnych podatnik może jednakże wpisać otrzymane świadczenie postojowe w kolumnie 17 księgi (tj. w uwagach).

Wydatki sfinansowana ze świadczenia postojowego


Ogólna zasada zaliczania wydatków do kosztów, zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mówi, że kosztami podatkowymi są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Przepisy tarczy antykryzysowej nie dokonały żadnych zmian w tym zakresie, w szczególności mających na celu wyłączyć bądź ograniczyć w kosztach podatkowych wydatków, które zostały pokryte ze świadczenia postojowego. Należy w związku z tym przyjąć, że wydatki opłacone środkami pochodzącymi ze świadczenia postojowego, które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT (czyli negatywnym katalogu kosztów podatkowych), mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

Wydatki takie, jako koszty firmowe, podlegają oczywiście ujęciu w PKPiR tak samo, jak wydatki sfinansowane w inny sposób. Ich ujęcie w odpowiedniej kolumnie będzie zatem uzależnione od rodzaju wydatku (na ogół kolumna 10 dla towarów handlowych/materiałów lub 13 dla kosztów pozostałych np. zakupu paliwa, narzędzi itp.)

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • czarnamatka / 2020-07-27 21:08:07

    Tarcza finansowa to było dobre posunięcie, bo krótko mówiąc, wciąż jestem na rynku i wciąż wszyscy u mnie pracują. Regulamin przejrzysty na stronie PFR, wniosek nie dość, że prosty, to jeszcze online, a finalnie szybko przelewane były subwencje. Dla mnie super ;) odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: