eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

2020-05-06 13:31

Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Zwolnienie z ZUS na podstawie dochodu a nie przychodu? © pressmaster - Fotolia.com

Rząd cały czas doprecyzowuje tarczę antykryzysową. Ostatnie zmiany dotyczą m.in. poszerzenia grona beneficjentów uprawnionych do zwolnienia z ZUS. Chodzi o przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, których przychód przekracza 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Przeczytaj także: COVID-19: zwolnienie z ZUS a zaliczka na PIT i koszty podatkowe

Zgodnie z najnowszymi przepisami prawo do zwolnienia z ZUS będą mieć także ci przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, których przychody przekroczą graniczne 15 tys. zł ale pod warunkiem, że ich dochód będzie odpowiednio niski.

Przypomnijmy, w obecnym kształcie z pełnego zwolnienia ze składek ZUS mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy zgłosili do 9 ubezpieczonych. Jeżeli natomiast opłacają składki wyłącznie za siebie, zwolnienie ich obejmuje pod warunkiem, że ich przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekracza 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł). Tacy przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne zwolnienie z opłacania składek.

Nadto o zwolnienie z ZUS, ale tylko w wysokości 50% należnej daniny, mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy zgłosili maksymalnie 49 ubezpieczonych. Większe firmy prawa do zwolnienia nie mają. Zwolnienie obejmuje miesiące marzec-maj 2020 r. i następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do ZUS (papierowo bądź elektronicznie).
Szerzej na temat zwolnień z ZUS dla mikro firm i zgłaszających do ZUS poniżej 50 ubezpieczonych pisaliśmy w artykule Tarcza antykryzysowa 2.0: ulgi w zapłacie ZUS i świadczenie postojowe.

Zwolnienie dla firm bez pracowników


Niestety taki kształt przepisów wyłączył ze zwolnienia z ZUS dużą część przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, a działających w handlu. W ich przypadku bowiem istotny jest limit przychodów, czyli – mówiąc w pewnym uproszczeniu – wartość uzyskanej sprzedaży, która w handlu ma się nijak do tego, ile rzeczywiście przedsiębiorca zarobił.

fot. pressmaster - Fotolia.com

Zwolnienie z ZUS na podstawie dochodu a nie przychodu?

Zgodnie z tarczą antykryzysową 3.0, przy ustalaniu prawa do zwolnienia z zapłaty ZUS ma być brany także dochód uzyskany przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników. Nowe zwolnienie będzie obowiązywać tylko przez dwa miesiące: kwiecień i maj. Zastanawiającym jest też to, dlaczego ustawodawca przy badaniu prawa do zwolnienia wybrał dochód z miesiąca jeszcze przed pandemią, a więc lutego.


Lukę tę postanowiono w końcu naprawić – warunkując prawo do zwolnienia z ZUS także od uzyskanego dochodu, ale uwaga – osiągniętego w jednym, konkretnym miesiącu.
Znowelizowany art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będzie wskazywał:
2a. Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
  1. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
  2. dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

2b. Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(tzw. ulga na start w ZUS – przypis autora), opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1:
  1. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
  2. był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł

O powyższe rozwiązania mają zostać rozszerzone obecne regulacje.

Nadto dodany ma zostać też ust. 7 wskazujący, że w przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach określonych dla płatników zgłaszających do 9 ubezpieczonych.

Z planowanych zmian płynie kilka istotnych informacji
  • Po pierwsze przedsiębiorcy mogą ubiegać się ze zwolnienia z ZUS na dotychczasowych zasadach.
  • Po drugie – w przypadku przekroczenia limitu przychodu, należy brać pod uwagę dochód wyłącznie z miesiąca lutego 2020 r., a więc jeszcze sprzed okresu pandemii i wprowadzonych przez rząd ograniczeń dla biznesu. Tym samym ze zwolnienia zostali wyłączeni ci przedsiębiorcy, którzy dopiero w marcu bądź kwietniu odczuli spadek przychodów.
  • Po trzecie – nowe zwolnienie obejmuje tylko dwa (a nie jak poprzednie – trzy) miesiące – tj. kwiecień i maj 2020 r.
  • Po czwarte – nowe zwolnienie obejmie jedynie przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy wg skali podatkowej bądź stawki liniowej – jedynie tutaj możliwe jest bowiem ustalenie dochodu.
  • Po piąte – prawo do zwolnienia z ZUS zostało rozszerzone o nowe firmy, które korzystałą z tzw. ulgi na start w opłacaniu składek ZUS (polegającej na opłacaniu przez pierwsze 6 miesięcy działalności jedynie składki zdrowotnej).

Opisane zmiany ma wprowadzić ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która obecnie została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: