eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatki i opłaty lokalne w 2023 r. wzrosną o 11,8%

Podatki i opłaty lokalne w 2023 r. wzrosną o 11,8%

2022-08-05 00:01

Podatki i opłaty lokalne w 2023 r. wzrosną o 11,8%

Jakie będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2023 © whitelook - fotolia.com

1 sierpnia 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za I półrocze danego roku, a więc tym razem wzrosną o 11,8%.

Przeczytaj także: Opłaty i podatki lokalne: w 2024 r. czeka nas historyczna podwyżka

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:
 • jakie będą stawki podatku od gruntów w 2023 r.?
 • jakie będą stawki podatku od budynków i ich części w 2023 r.?
 • ile wyniesie podatek od posiadania psa w 2023 r.
 • ile wyniesie podatek od środków transportowych w 2023 r.?
 • jaka będzie maksymalna opłata uzdrowiskowa w 2023 r.?
 • ile wyniesie maksymalna opłata targowa w 2023 r.?
 • ile wyniosą maksymalne stawki pozostałych podatków i opłat lokalnych w 2023 r.?


Podniesienie opłat lokalnych to kolejny czynnik, który wpłynie na wzrost obciążeń finansowych. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy odczuwają wyższe opłaty eksploatacyjne lokali, np. za ogrzewanie czy energię. Dodatkowo jeszcze będą musieli udźwignąć rosnące podatki.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023 r.


Przykładowo: w 2023 roku maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego wzrosną o 0,11 zł za 1 m2, a w przypadku lokali związanych z działalnością gospodarczą o 3,04 zł za 1 m2.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wyniosą w 2023 roku: 1 zł za 1m2 lokalu mieszkalnego i 28,78 zł za 1m2 lokalu związanego z działalnością gospodarczą.
Pamiętajmy, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy też Gdańsk, w roku 2022 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie. Trudno spodziewać się, że w 2023 roku będzie inaczej, zwłaszcza w kontekście przepisów Polskiego Ładu, który spowodował, że wpływy samorządów pochodzące z podatku dochodowego będą niższe – ocenia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Istnieją jednak i takie miasta, w których na rok 2022 nie zastosowano maksymalnych stawek. Jest to np. Olsztyn, gdzie podatek od lokali wynosi 0,80 zł za m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz 22,38 zł w przypadku podatku od lokali związanych z działalnością gospodarczą. Jednak jeśli tamtejsza rada miasta postanowi przyjąć na 2023 r. maksymalne stawki, to podwyżka będzie bardziej odczuwalna niż w Krakowie czy Warszawie, bo wyniesie odpowiednio 0,20 zł i 6,40 zł.

Jaki podatek od posiadania psa?


Kiepskie wiadomości czekają też na właścicieli psów. Podatek od posiadania czworonoga ma wzrosnąć o niemal 16 zł, ze 135 zł do 150,91 zł.

Opłaty uzdrowiskowe w 2023 roku


Wyższe będą również opłaty uzdrowiskowe pobierane w kurortach. Ich maksymalna wysokość wyniesie 5,40 zł za dobę, podczas gdy obecnie jest to 4,83 zł.

fot. whitelook - fotolia.com

Jakie będą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2023

Maksymalne stawki podatków od posiadania lokalu mieszkalnego wyniosą 1 zł za 1m kw (wzrost o 0,11 zł). Stawka podatku od lokali związanych z działalnością gospodarczą wyniesie 28,78 zł za m kw (wzrost o 3,04 zł). Podatek od posiadania psa ma wzrosnąć o niemal 16 zł i wyniesie 150,91 zł. Maksymalna wysokość opłat uzdrowiskowych pobieranych w kurortach wyniesie 5,40 zł za dobę.


Pełna lista podatków lokalnych na 2023 rok


1. Podatek od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach - 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni;

2. Podatek od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych – 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

3. Podatek od środków transportowych:
 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,
  c) powyżej 9 ton – 2042,19 zł,
 • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3897,01 zł.
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2382,52 zł.
 • Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie – 3012,13 zł; powyżej 36 ton 3897,01 zł).
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2042,19 zł.
 • Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie - 2382,52 zł; powyżej 36 ton – 3012,13 zł).
 • Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł).

4. Opłaty:
 • opłata targowa, nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie,
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie,
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć – 3,94 zł dziennie,
 • opłata uzdrowiskowa, nie może przekroczyć – 5,40 zł dziennie,
 • od posiadania psów – 150,93 zł
 • część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie
 • część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.


Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: