eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

2023-01-19 13:01

Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Przychody z odsetek od lokat bankowych a ryczałt od dochodów spółek kapitałowych © Aga Rad - Fotolia.com

Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu odsetek z lokat bankowych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) może spowodować utratę prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu, jeżeli w roku podatkowym wartość odsetek przekroczy 50% uzyskiwanych przychodów. Takie wątpliwości powziął wnioskodawca w interpretacji indywidualnej z dnia 13.01.2023 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.261.2022.1.IN.

Przeczytaj także: CIT Estoński vs CIT klasyczny - które rozwiązanie jest dla kogo?

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest polskim rezydentem podatkowym. Jego działalność polega w szczególności na wynajmie nieruchomości komercyjnych. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu na zasadach ryczałtu, o których mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT.

Na przestrzeni następnych lat podatkowych, przeważającą częścią dochodów wnioskodawcy będą odsetki z lokat bankowych. W związku z powyższym wnioskodawca wskazał dwa pytania dotyczące tej kwestii, czy powyższe odsetki będą stanowić odsetki i pożytki od wszelkiego rodzaju pożyczek” w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o CIT oraz czy uzyskiwane przychody z ich tytułu w przypadku przekroczenia 50% wszystkich uzyskiwanych przychodów pozbawi go prawa do stosowania ryczałtu (estoński CIT).

fot. Aga Rad - Fotolia.com

Przychody z odsetek od lokat bankowych a ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Odsetki od lokat bankowych nie stanowią "odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek" w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o CIT. W związku z tym, osiąganie przychodów z tytułu takich odsetek w wysokości przekraczającej 50% wszystkich osiąganych przychodów nie będzie pozbawiało prawa do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT).W zakresie powyższych wątpliwości organ podatkowy wskazał, że z literalnego brzmienia art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o CIT wynika, że jednym z warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek jest to, aby u podatnika korzystającego z tej formy opodatkowania mniej niż 50% przychodów z działalności, osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodziło m.in. z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek.

Stosownie do wykładni językowej powyższego przepisu wskazać należy, że ustawodawca odniósł się w nim wyłącznie do odsetek od pożyczek a nie do odsetek od lokat bankowych. Gdyby racjonalny ustawodawca chciał wyłączyć z kręgu podatników podmioty uzyskujące przychody z odsetek od lokat bankowych, to wyraźnie by to wyartykułował w art. 28j ust. 1 pkt 2 lub po prostu wskazał, że dotyczy to podmiotów, które uzyskują przychody tylko z odsetek.

Podsumowując tę kwestię, wskazać należy, że odsetki od lokat bankowych nie stanowią „odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek” w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o CIT. W związku z powyższym, osiąganie przychodów z tytułu takich odsetek w wysokości przekraczającej 50% wszystkich osiąganych przychodów nie będzie pozbawiało prawa do stosowania ryczałtu (estoński CIT).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: