eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zwrócone składki ZUS a rozliczenie roczne

Zwrócone składki ZUS a rozliczenie roczne

2007-03-29 13:37

Płacone i odliczane przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą składki ZUS, które w terminie późniejszym zostały zwrócone, należy doliczyć do przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpił ich zwrot. Natomiast zwrócona składka ubezpieczenia zdrowotnego odliczona od podatku będzie stanowić doliczenie do podatku w zeznaniu za rok, w którym podatnik otrzymał zwrot składki. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze w postanowieniu z dnia 31.10.2006 r. nr PD/415/1/20/06.
Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu poinformował, iż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, oraz że na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 01 października 2004 r. utracił prawo do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i rozpoczął opłacanie składek ZUS, które odliczał od dochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. W sierpniu 2006 r. otrzymał decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o przywróceniu prawa do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podatnik zatem opłacił należne składki KRUS oraz złożył korekty deklaracji ZUS. Na tej podstawie zostały mu zwrócone składki opłacane w ZUS od października 2004 roku. Podatnik ma wątpliwości co do sposobu rozliczenia zwróconych składek ZUS. Na podstawie takiego stanu faktycznego urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne ich obecny zwrot skutkuje obowiązkiem zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej. Jednocześnie wobec wyboru przez podatnika wpłaty zaliczek w trakcie roku w uproszczonej formie faktyczne opodatkowanie zwrotu składek nastąpi dopiero poprzez złożenie zeznania podatkowego PIT-36L.

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenia zdrowotne w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku obliczonego zgodnie z art. 30c, kwoty uprzednio odliczone. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: