eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Faktura zbiorcza a serwis ogumienia

Faktura zbiorcza a serwis ogumienia

2007-04-10 13:47

Codzienne świadczenie usług polegających na dostawie ogumienia oraz jego wymianie na samochodach będących własnością jednego kontrahenta nosi cechy świadczenia o charakterze ciągłym. Tym samym podatnik może na koniec miesiąca wystawić jedną zbiorczą fakturę dokumentującą sprzedaż danego miesiąca, w której datę sprzedaży oznacza się przez wskazanie miesiąca oraz roku sprzedaży. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Rzeszowie w decyzji z dnia 12.03.2007 r. nr IS.II/2-443/268/06 zmieniając postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z dnia 28.09.2006 r. nr PUS.II/443/65/2006/ZK

Przeczytaj także: Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

Jakie wątpliwości wyjaśniła izba skarbowa

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu poinformował, iż zamierza podpisać umowę na dostawę ogumienia i jego wymianę na samochodach będących własnością kontrahenta, przy czym usługi te będą wykonywane codziennie. Kontrahent odmówił jednocześnie przyjmowania pojedynczych faktur. Dlatego też podatnik wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy możliwe jest wystawienie na koniec miesiąca jednej zbiorczej faktury. Na podstawie takiego stanu faktycznego izba skarbowa zajęła następujące stanowisko:

„(…) Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą - podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi winno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy w § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) Minister Finansów określił szczegółowo zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania.

I tak, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia – faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: