eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek dochodowy: dla kogo rozliczenie kwartalne

Podatek dochodowy: dla kogo rozliczenie kwartalne

2007-05-08 13:34

Poczynając od roku 2007 przedsiębiorcy mogą rozliczać się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za okresy kwartalne. Z przywileju takiego mogą jednak skorzystać ci podatnicy, którzy w myśl ustawy o podatku dochodowym uważani są za małych podatników lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Od 01 stycznia 2007 roku została wprowadzona możliwość kwartalnego rozliczania podatku dochodowego przez niektórych przedsiębiorców. Muszą oni jednak albo być zaliczeni do grupy tzw. małych podatników albo rozpoczynać prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22k ust. 11 ustawy o PIT za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej uznaje się podatnika, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Z kolei – zgodnie z art. 5a pkt 20 za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro. Przeliczenia na złote polskie limitu określonego w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Zatem małym podatnikiem w roku 2007 jest przedsiębiorca, który w roku 2006 nie przekroczył przychodu w wysokości 3 180 000 zł.

Co trzeba zrobić, aby rozliczać się kwartalnie?

Przedsiębiorca, który spełnia jeden z powyższym warunków może skorzystać z kwartalnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu musi on zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dokonanym wyborze w ściśle określonym terminie (art. 44 ust. 3i ustawy o PIT):
  • do dnia 20 lutego roku – jeżeli przedsiębiorca jest małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej
  • do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: