eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

2020-03-18 12:07

Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

Ulga termomodernizacyjna także w PIT-36L © yahyaikiz - Fotolia.com

Podatek liniowy z prowadzonej działalności gospodarczej to z jednej strony pewność co do stawki podatku dochodowego stosowanej do uzyskiwanych dochodów, z drugiej zaś ograniczenia w stosowaniu preferencji podatkowych. Niektóre ulgi jednakże i tutaj można odliczyć, a w PIT za 2019 r. ich katalog się wręcz powiększył.

Przeczytaj także: Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna

Chodzi tutaj o dwie nowe ulgi podatkowe, w postaci darowizn na rzecz kształcenia zawodowego oraz ulgi termomodernizacyjnej.

Przedsiębiorca opodatkowany liniowo nie rozliczy się razem z małżonkiem czy dzieckiem. Jeżeli są to jego jedyne dochody, nie skorzysta też z większości ulg podatkowych. Jak się jednak okazuje, obostrzenia te nie są całkowite, a rok 2019 przyniósł tutaj kolejne zmiany.
Podstawą obliczenia podatku liniowego jest dochód przedsiębiorcy, który może zostać pomniejszony o straty poniesione z tego źródła przychodów w latach ubiegłych, zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tak wskazywał art. 30c ust. 2 updof w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. natomiast liniowcy uzyskany dochód przed opodatkowaniem mogą zaś dodatkowo pomniejszyć o darowizny, ale wyłącznie te, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d) ustawy o pdof, a więc przekazane na cele kształcenia zawodowego.

Wskazane wyżej darowizny to nowe odliczenia występujące dopiero w PIT za 2019 r. Wartość odliczenia z tego tytułu nie może przekroczyć (podobnie jak w przypadku pozostałych darowizn) 6% uzyskanego dochodu. Nadto odliczenie z tytułu takich darowizn jest możliwe jedynie wówczas, gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.
Nie mogą zatem być tutaj przekazane środki pieniężne, a jedynie składniki majątku, które są przydatne w procesie dydaktycznym.

fot. yahyaikiz - Fotolia.com

Ulga termomodernizacyjna także w PIT-36L

Generalnie liniowcy nie mają prawa do zbyt wielu ulg i odliczeń podatkowych. Dostępny dla nich krąg od 2019 r. jednakże powiększył się o darowizny na rzecz kształcenia zawodowego oraz ulgę termomodernizacyjną. Odliczenia te mają oczywiście określone obwarowania.


Ulga termomodernizacyjna dla przedsiębiorcy?


Ulga termomodernizacyjna pozwala właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych zmniejszyć należny fiskusowi podatek poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania poniesionych wydatków na termomodernizację takiej nieruchomości. Ulga jest limitowana wartościowo oraz ograniczona w czasie. Ustawodawca wskazał też katalog towarów i usług, które podlegają odliczeniu. Nadto, aby skorzystać z odliczenia, trzeba posiadać faktury potwierdzające poniesione wydatki, a wystawione przez czynnych podatników VAT. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykule Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna. Jest to nowe odliczenie, które w systemie podatkowym pojawiło się z początkiem 2019 r. Podatnicy po raz pierwszy skorzystają z niego w PIT składanych za rok 2019.

Ulga termomodernizacyjna została uregulowana w art. 26h udpof i to właśnie z ust. 2 tego przepisu wynika, że prawo do niej mają także podatnicy opłacający podatek liniowy.
Warto wiedzieć
Odliczenie wydatków termomodernizacyjnych w ramach ulgi jest możliwe pod warunkiem, że wydatki te nie są sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w ramach którego wydatki są rozliczane, musi nadto zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Reasumując, od 2019 r. liniowy mają prawo do dwóch nowych odliczeń, które może pomniejszyć ich podatek z prowadzonej działalności gospodarczej. Są to:
  • darowizny na cele kształcenia zawodowego.
  • ulga termomodernizacyjna.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: