eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt od przychodów: utrata prawa w trakcie roku

Ryczałt od przychodów: utrata prawa w trakcie roku

2008-01-22 12:27

Od początku 2008 r. zaczęły obowiązywać dosyć istotne zmiany ważne dla podatników korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego. Przede wszystkim uległ obniżeniu o 100 000 euro limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu. Bardzo ważną zmianą jest także to, że prawo do ryczałtu ewidencjonowanego można teraz stracić już w trakcie roku. Ci którzy je utracą, będą musieli opodatkować część uzyskanego przychodu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany 2008: uwaga na pułapki!

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadzając nowelizację ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca zaostrzył zasady korzystania z tej formy opodatkowania oraz zmniejszył krąg podatników, który mogą z niej korzystać. Do końca 2007 r. bowiem limit przychodów, który uprawniał do rozliczania się przez przedsiębiorców w sposób zryczałtowany, wynosił 250 000 euro. Zgodnie natomiast z nowymi regulacjami, podatnicy mają prawo opłacać w danym roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy
  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro

Limit ten został zatem zmniejszony z 250 000 euro na 150 000 euro.

Zmianie uległy także zasady utraty prawa do ryczałtu. Otóż zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi oraz opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:
  • wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150 000 euro, lub
  • wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150 000 euro

Zatem utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej przychód przekroczy określony wyżej limit. Przypomnijmy, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2007 r., prawo do ryczałtu traciło się dopiero od roku podatkowego następującego po roku, w którym podatnik przekroczył limit uprawniający do skorzystania z ryczałtu.

Taka konstrukcja obecnie obowiązujących przepisów powoduje, iż podatnicy którzy ten limit przekroczą, będą składali dwa zeznania roczne: PIT-28 i PIT-36. Dodać w tym miejscu należy, iż nie będą oni mogli skorzystać z podatku liniowego, gdyż warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Ponadto na zeznaniu PIT-36 podatnicy nie będą mogli się także rozliczyć wspólnie z małżonkiem, gdyż przez część roku korzystali z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, który wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: